موضوعات
بوشهر

پلمب واحد تولیدی بتن آماده

نویسنده:
کارشناسان استاندارد استان بوشهر موفق به شناسایی و پلمب یک واحد تولیدی متخلف در شهرستان تنگستان شدند...
1394/10/09
کارشناسان استاندارد استان بوشهر موفق به شناسایی و پلمب یک واحد تولیدی متخلف در شهرستان تنگستان شدند. به گزارش همشهری این واحد تولیدی به دلیل نداشتن پروانه کاربرد علامت استاندارد، غیبت مدیر کنترل کیفی، نامطلوب بودن شرایط محیطی استخر آب و نداشتن اطلاعات کافی نیروهای فنی آن در تولید بتن آماده تا اطلاع ثانوی پلمب و از تولید محصول منع شد.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code