موضوعات
بوشهر

پاییز؛ فصل سرنوشت‌ساز بوشهر

نویسنده:
کاهش بارش‌های پاییزی در بوشهر به دغدغه‌ای مهم در این استان بدل شده است...
1396/07/16
کاهش بارش‌های پاییزی در بوشهر به دغدغه‌ای مهم در این استان بدل شده است.
مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه‌ای استان بوشهر به مهر گفت: با توجه به پیش بینی هواشناسی مبنی بر کاهش بارش‌های پاییزی در این استان، این وضعیت فشار بر منابع زیرزمینی را تشدید می‌کند.
شاهپور رجایی افزود: یکی از عمده‌ترین مصرف کنندگان آب در استان بوشهر بخش کشاورزی است که این بخش بسیار متاثر از بارندگی‌ها بویژه در فصل پاییز است.
وی اضافه کرد: در صورت نبود، کاهش یا تاخیر بارندگی در این فصل، به نیاز بیشتر به آبیاری منجر می‌شود که افزایش فشار روی منابع آبی را به دنبال دارد.

هشدار درباره برداشت مازاد آب
این مسئول بیان کرد: در صورت کاهش یا تاخیر در بارش‌ها در فصل پاییز علاوه بر برداشت مازادی که از منابع آب صورت می‌گیرد، تغذیه صحیح و مناسب منابع آب نیز انجام نمی‌شود که این مهم از دیگرعوامل تهدید سفره‌های زیرزمینی و فشار اضافی روی این منابع است.
رجایی، اعمال مدیریت ریسک را یکی از مهم‌ترین راهکارها برای مدیریت منابع آب استان بوشهر عنوان کرد و گفت: باید همزمان با پیش بینی فشار روی منابع آبی، از افزایش سطح زیر کشت جلوگیری و الگوی کشت نیز طوری طراحی و پیاده شود که در ابتدای فصل نیاز به آبیاری کمتر داشته باشیم.
مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه‌ای بوشهر ادامه داد: بیشتر کشت پاییزه استان گوجه فرنگی است که با توجه به نیاز این محصول به آب، تنها راهکار کاهش مازاد برداشت و کمتر کردن فشار روی منابع آب زیرزمینی جلوگیری از توسعه سطح زیرکشت این محصول است.

رودخانه اهرم خشکید
وی بیان کرد: در بخش آب سطحی نیز استان بوشهر با همین وضعیت روبرو است و رودخانه اهرم که تامین کننده شبکه آبیاری این منطقه است بطور کامل خشکیده است.
رجایی اضافه کرد: با توجه به این‌که کشاورزان پس از برداشت، یک نوبت آبیاری دارند وبا توجه به خشک شدن این رودخانه، این نوبت آبیاری از منابع آب زیرزمینی باید تامین شود که این مساله به نوعی فشار مضاعفی روی منابع آب زیرزمینی ایجاد می‌کند.

تشنگی زمین‌های زراعی شبانکاره
وی، به وضعیت شبکه‌های آبیاری و زهکشی دشتستان پرداخت و اظهار کرد: با توجه به ذخیره کمتر از 140 میلیون متر مکعبی آب سد رئیسعلی دلواری و پیرو اطلاعیه‌های این شرکت، امکان تامین آب به زمین‌های زراعی محدوده شبکه شبانکاره وجود ندارد.
رجایی افزود: این تصمیم کارشناسی آب منطقه‌ای استان بوشهر بدلیل کاهش چشمگیر بارندگی و به تبع آن کاهش آبگیری سد رئیسعلی دلواری است.
وی بیان کرد: در این شرایط حجم آبیاری باغ‌های استان بوشهر نیز 20 تا 30 درصد کاهش می‌یابد و کشاورزان باید با مدیریت مصرف، همین حجم آب را در دور سوم آبیاری به مصرف برسانند.
مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه‌ای بوشهرگفت: بطور کلی در بخش تولید آب آشامیدنی، کمبود یا کاهش نخواهیم داشت، ضمن این‌که مردم و شهروندان باید الگوی صحیح مصرف آب را رعایت کنند. سازمان هواشناسی کشور بتازگی پیش بینی کرده بارش‌های پاییزی در استان بوشهر در سال جاری با تاخیر و کمتر از حد نرمال خواهد بود.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code