موضوعات
بوشهر

نقش نماز جمعه در ارتقای افکار عمومی

نویسنده: حجت الاسلام حسن مصلح/ امام جمعه برازجان
توجه به ساختار فکری معارف اسلامی و ازمتن کتاب وسنت برداشت می‌شود درمی یابیم اقامه نمازجمعه در وقت و زمان خاصی برای بیان این مطلب است که این آیین توحیدی چنان طراحی و مهندسی شده که درحالی که ازمعنویت وعبادت غافل نیست...
1394/09/24
توجه به ساختار فکری معارف اسلامی و ازمتن کتاب وسنت برداشت می‌شود درمی یابیم اقامه نمازجمعه در وقت و زمان خاصی برای بیان این مطلب است که این آیین توحیدی چنان طراحی و مهندسی شده که درحالی که ازمعنویت وعبادت غافل نیست، سرنوشت سیاسی و تحولات مختلف اجتماعی را هم مدنظردارد و دنیا وآخرت را با هم می‌بیند و لذا مقتضی زنده بودن و پویایی همواره درآن وجود دارد. صدها میلیون مسلمان در روزجمعه براساس یک قانون دائمی وسنت الهی درمصلاهای نماز جمعه، گرد هم می‌آیند و به سخنان خطیب جمعه گوش فرا می‌دهند، سخنانی که از یک سو درآن حمد وثنای الهی وسفارش به تقوا نهفته است وازسوی دیگربه مسائل اجتماعی وسیاسی جامعه می‌پردازد و آنها را متوجه خطرات وتهدیدات وکمین‌ها می‌کند و برقابلیت‌ها و نکات مثبت جامعه آنها را واقف می‌گرداند.

تقویت روحیه اخوت و برادری
چرا که همه ازهرجا دریک مجمع ومصلی اجتماع می‌کنند و با رنگ‌ها ونژادهای مختلف کنارهم می‌نشینند وهمدلی وهمزبانی را بوجود می‌آورند.

رشد فکری و سیاسی مسلمانان
به مقتضای مطالب آگاهی بخشی که درخطبه‌های نماز جمعه بیان می‌شود مردم از مسائل سیاسی کشور و جهان آگاه می‌شوند و با آشنایی به وظایف اجتماعی خویش درصحنه اجتماع حضور بیشتری می‌یابند.

تقویت روحیه جمعی
یکی دیگرازآثارنمازجمعه آن است که قطره‌های پراکنده افراد انسانی را دریک اقیانوس گرد می‌آورد و همه با ارتباط متقابل وشناسایی هم روحیه اجتماعی پیدا می‌کنند وانزوا و فردگرایی از بین می‌رود.

مرکزیت بسیج مردم
سنگرنمازجمعه بهترین مکان دعوت مردم به بسیج شدن برای جهاد و دفاع وحل مشکلات اجتماعی- سیاسی ویاری رساندن به دیگران است. درصدراسلام نیز رسول خدا(ص) و امیرالمومنین(ع) ازمساجد و پس از خطبه‌ها افراد را بسیج می‌کردند و به جبهه‌های جهاد می‌فرستادند.

یاد و ذکرخدا
نمازجمعه، عبادت خدا، ذکر پروردگار و نیایش با آفریدگاراست. قرآن کریم ازنمازجمعه وخطبه‌های آن تعبیربه ذکرکرده است.

تقویت پرهیزگاری
تقوا عامل بازدارنده درونی در برابر گناه و تخلف آشکار و پنهان است. امام جمعه موظف است در هر 2 خطبه مردم را به تقوا دعوت کند از این جهت نماز جمعه موجب تقویت تقوا در بین مردم می‌شود.

آموزش و تمرین نظم و انضباط
اسلام در اعمال گوناگون عبادی نظم و انظباط را به مردم آموزش داده است. در برگزاری نماز جمعه و جماعت وقت شناسی، اطاعت از امام و رعایت نظم صفوف به طور عملی به مسلمانان آموزش داده می‌شود.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code