موضوعات
بوشهر

نظارت بر رودخانه‌های جم

نویسنده:
گشت ویژه نظارت بستر رودخانه در منابع آب جم در استان بوشهر راه‌اندازی می‌شود...
1396/05/10
گشت ویژه نظارت بستر رودخانه در منابع آب جم در استان بوشهر راه‌اندازی می‌شود.
فرماندارجم گفت: گشت‌های مشترک نظارتی برای جلوگیری از برداشت غیرمجاز،گشت ویژه نظارت بستر رودخانه درمنابع آب جم راه اندازی می‌شود.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، فتح‌الله نوروزی درنشست بررسی وضعیت برداشت سنگ شکن‌های مستقر دربخش ریزبا بیان این‌که میزان برداشت سنگ شکن‌ها ازبستررودخانه‌های جم فراترازظرفیت آن است، اظهارکرد: سال‌ها قبل مجوزهایی برای برداشت سنگ شکن‌ها ازبستررودخانه‌ها صادرشده وبا توجه به وضعیت رودخانه‌های جم، باید درتمدید سالانه مجوزها شرایط کنونی شهرستان لحاظ شود. وی با اشاره به این‌که برداشت ازرودخانه‌های جم درمواقع بارندگی منطقه را با جاری شدن سیل مواجه می‌کند خاطرنشان کرد: بستر رودخانه اصلی شهرستان جم دربخش ریزبه سبب برداشت بی رویه سنگ شکن‌ها با شرایط شکننده‌ای مواجه کرده وبه سبب تغییرشرایط طبیعی بستر رودخانه، به تهدیدی جدی درزمان بارندگی تبدیل شده است. فرماندارجم با تأکید براین نکته که درعرصه فعالیت سنگ شکن‌ها نیازبه تغییرنگاه جدی هستیم، افزود: علاوه برمحدودیت برداشت‌ها از بستر رودخانه، لازم است معادن سنگ شکن‌ها از بستر رودخانه به سمت کوه انتقال یابد. نوروزی، با بیان این‌که فعالیت سنگ‌شکن‌ها حذف نمی‌شود تصریح کرد: حذف سنگ شکن‌ها با توجه به نیازحوزه‌های عمرانی وساخت وساز در دستورکارنیست اما لازم است آب منطقه‌ای استان بوشهربا محدوده بندی دقیق محل برداشت‌ها ونظارت جدی نسبت به کاهش حجم وعمق برداشت‌ها وبرخورد با تخلفات اقدام کند. وی، با تأکید بر لزوم اخذ تصمیمات عملیاتی و با ضمانت اجرا در موضوع سنگ شکن‌ها خاطرنشان کرد: دغدغه‌های مردم در شهرستان جم به خصوص بخش ریز، دغدغه‌های به حقی است و همه مسئولان موظف هستند نظارت جدی بر اجرای مصوبات داشته باشند تا مردم نتایج اجرای تصمیمات را مشاهده کنند. فرماندارجم، خواستارتوقف برداشت‌ها درمحدوده روستای دره بان بخش ریز شد وافزود: برداشت‌ها دراین محدوده می‌تواند مسیرسیلاب را به سمت این روستای بزرگ تغییردهد وتا پایان مطالعات فنی ومحدوده بندی برداشت ها، لازم است برداشت ازبستردراین محدوده متوقف شود. نوروزی، ازراه‌اندازی گشت ویژه نظارت بستررودخانه درمنابع آب جم خبرداد وگفت: در راستای نظارت دقیق‌تربربرداشت‌ها وجلوگیری از برداشت‌های غیرمجازگشت‌های نظارت مشترک صنعت ومعدن وآب منطقه‌ای درشهرستان جم راه اندازی می‌شود. وی خواستاراصلاح مسیر رودخانه برای پیشگیری ازطغیان رودخانه به سمت محدوده‌های پایین دست شهر انارستان شد.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code