موضوعات
بوشهر

نخلداران؛ چشم انتظار کمک دولت

نویسنده:
‌دیگر از آن سرسبزی و شادابی نخلستان های بزرگ و کوچک در جنوب کشور مثل یک دهه گذشته خبری نیست. نخلستان هایی که امید دل همه نخیلداران بودند. درختانی که این روزها خشکی و بی آبی سرزمین های کویری از یک سو و غلظت شوری آب در آن ها از سوی دیگر باعث شده تا هر روز شاهد مرگ عرصه شان باشیم ...
1396/04/21
‌دیگر از آن سرسبزی و شادابی نخلستان های بزرگ و کوچک در جنوب کشور مثل یک دهه گذشته خبری نیست. نخلستان هایی که امید دل همه نخیلداران بودند. درختانی که این روزها خشکی و بی آبی سرزمین های کویری از یک سو و غلظت شوری آب در آن ها از سوی دیگر باعث شده تا هر روز شاهد مرگ عرصه شان باشیم .
به گزارش همشهری، واقعیت این است که مرگ نخلستان برابر است با مرگ آرزوهای مردمی که از صدقه سر سرسبزی و محصولات نخل ها یک سالی را گذران عمر می کردند. بررسی و دریافتن وضعیت نخلستان های جنوب و جنوب شرق نه تخصص کارشناسی می خواهد نه ابزار و آلاتی برای اندازه گیری آسیبی که به این سرزمین های سر سبز وارد شده است. کافی است چشم باز کنید و به عرصه هایی که تا چندی پیش سایه سارشان محل شادی و جشن و سرور مردم جنوب بود و امروز زمین‌ های بایرش اشک هر بیننده ای را در می آورد، بنگرید. اکثر اهالی، نخلستان ها را رها کرده و رفته اند. شوری آب به حدی شده که ماندن به امید برداشت از این نخلستان ها دیگر امیدی واهی شده است. خیلی هایشان نخیلات خود را به فلاحی سپرده اند، همان کسی که قرار است در میان نخل ها کاشت و برداشت کند و مراقب نخلستان ها هم باشد. اما شوری آب، فرصت و اجازه کاشت و برداشت محصولات دیگر را هم به اهالی جنوب نمی‌دهد.
خیلی از نخل ها جنگ زده اند. ترکش های اصابت کرده به نخل ها جان آنها را گرفته اما در طول این همه سال که از جنگ می‌گذرد کسی به فکر جبران این مافات نیفتاده و نخیلداران جنگ زده همچنان چشم انتظار دست کمک دولت برای جبران آنچه از دست داده‌اند، هستند.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code