موضوعات
بوشهر

مراتع کم برای دام‌های بوشهر

نویسنده:
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر از کمبود علوفه و چراگاه‌های مرتعی برای یک میلیون و 500 هزار واحد دامی این استان خبرداد...
1396/07/18
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر از کمبود علوفه و چراگاه‌های مرتعی برای یک میلیون و 500 هزار واحد دامی این استان خبرداد.
به گزارش ایرنا، سهیل مهاجری افزود: در این ارتباط اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری به دنبال بهبود وضعیت عرصه‌های مرتعی استان است.وی اضافه کرد: مساحت مراتع استان بوشهر یک‌ میلیون و 260 هزار هکتار است که 55 درصد مساحت استان را شامل می‌‌شود و روستاییان و عشایر در قالب سامانه‌های عرفی از این مراتع بهره برداری می‌کنند.

احیای مراتع
مهاجری اظهار کرد: مراقبت واحیای مراتع همواره ازمهم‌ترین دغدغه‌های منابع طبیعی وآبخیزداری استان به شمارمی‌اید که روستاییان و عشایرنقشی مهم درحفظ این عرصه دارند.
مدیرکل منابع طبیعی وآبخیزداری استان بوشهرگفت: با توجه به استقرار عشایر در 5 ماه از سال در مراتع باید راهکارهای اساسی برای تامین آب آشامیدنی و تقویت مراتع اتخاذ شود.

توسعه گیاهان دارویی
وی اجرای طرح‌های حفاظت مشارکتی و توسعه گیاهان دارویی با بهره برداران منابع طبیعی و روستاییان را ضروری دانست و افزود: تقویت مراتع استان بدون مشارکت روستاییان و عشایر امکان پذیرنیست. مهاجری، هدف از اجرای طرح‌های مشارکتی با بهره برداران و توسعه گیاهان دارویی در روستاها را ایجاد انگیزه بین مردم و مشارکت مردمی باحفظ ظرفیت موجود و استفاده از تنوع گیاهی استان به هدف حفاظت از پوشش گیاهی و عرصه‌های ملی و بهبود معیشت بهره برداران با مشارکت جوامع محلی برای فرهنگ سازی و کنترل عوامل تخریب در عرصه‌های ملی عنوان کرد.

احیای آب‌انبارها
وی گفت: ساخت و احیای آب انبارها و مخازن آب برای روستاییان وعشایر استان در مراتع استان بوشهر از مهم‌ترین برنامه‌های مهم منابع طبیعی و آبخیزداری استان است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهرافزود: منابع طبیعی تجربه خوبی در زمینه اشتغال و اقتصاد مقاومتی با روستاییان استان دارد و به دنبال طرح‌های مختلف این اداره کل افراد زیادی در روستا مشغول به کار شدند.
وی با اشاره به اجرای طرح مشارکتی ترسیب کربن در منطقه شبانکاره بوشهر افزود: با اجرای این طرح اشتغال زایی در آن منطقه تقویت و در صورت تامین اعتبار امکان اجرای آن در سایر روستاهای استان بوشهر وجود دارد.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code