موضوعات
بوشهر

فقر کتابخانه در بوشهر

نویسنده:
مدیرکل کتابخانه‌های بوشهر، نیاز این استان به احداث 168 کتابخانه را یادآور شد....
1396/08/27
مدیرکل کتابخانه‌های بوشهر، نیاز این استان به احداث 168 کتابخانه را یادآور شد.
سیدعلی هاشمی درگفت وگوبا مهراظهارکرد: این استان اکنون 64 کتابخانه دارد که براساس شاخص‌های استاندارد 168 کتابخانه دیگرباید درآن احداث شود.
وی افزود: براساس شاخص‌های تعریف شده باید به ازای هر 100 نفر 4 مترمربع فضای کتابخانه‌ای وجود داشته باشد.
این مسئول بیان کرد: با احتساب وجود 900 هزارباسواد دراستان بوشهرباید 36 هزارمترمربع فضای کتابخانه داشته باشد که این فضا دراستان بوشهراکنون 21 هزارمترمربع است.
هاشمی ادامه داد: براساس آمارنیازاست که برای هر 3 تا 5 هزار جمعیت یک کتابخانه وجود داشته باشد تا دسترسی وعلاقه به کتاب ایجاد شود.
وی گفت: با احتساب این شاخص اکنون دراستان بوشهرتنها امکان ارائه خدمات کتابخانه‌ای برای 320 هزارنفرفراهم است وسایر جمعیت استان که باید ازجمع یک میلیون و 160 هزارنفرکم شود از خدمات کتابخانه‌ای برخوردارنیستند.
هاشمی یادآورشد: براساس شاخص‌های تعریف شده برای هر فرد باید 4 جلد کتاب وجود داشته باشد که دراستان بوشهرکه باید 3 میلیون و 600 هزار جلد کتاب وجود داشته باشد این آمار زیر یک میلیون گزارش می‌شود.
وی گفت: چنانچه مولفان وناشران کتاب حمایت و زمینه خلق آثار جدید فراهم کنند، می‌توان زمینه جذب بیش از پیش افراد جامعه به کتابخوانی را فراهم کرد.
مدیرکل امورکتابخانه های استان بوشهریادآورشد: اکنون برخی از مطالب کتاب‌ها وکتابخانه مدارس به روز نیست که این باعث کاهش میل و رغبت جامعه هدف به مقوله کتابخوانی می‌شود.
هاشمی افزود: درهیچ جای قانون بودجه‌ای برای احداث کتابخانه تعریف نشده که با توجه به این خلأ قانونی نمایندگان مجلس باید از ظرفیت‌های خود برای پرکردن این خلأ قانونی اقدام کنند.
وی ادامه داد: دریکسال گذشته بیش از 3 هزار و 400 برنامه مختلف درحوزه کتاب وکتابخوانی شامل کارگاه‌های قصه گویی، نقد و بررسی کتاب وجشنواره های ویژه کتابخوانی دراستان بوشهر به اجرا درآمده است.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code