موضوعات
بوشهر

علف‌های هرز؛ آفت مزارع گندم

نویسنده:
مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: از میان عوامل مختلفی که باعث خسارت کمی و کیفی به مزارع گندم می‌شوند علف‌های هرز در مقام نخست قرار دارند...
1394/10/09
مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: از میان عوامل مختلفی که باعث خسارت کمی و کیفی به مزارع گندم می‌شوند علف‌های هرز در مقام نخست قرار دارند.مهندس احمد سبحانی در گفت و گو با همشهری افزود: علف‌های هرز در همه جا پراکنده اند و در تمام طول دوره رشد گندم به روش‌های مختلف ایجاد مزاحمت می‌کنند.وی ادامه داد: مبارزه با علف‌های هرز، چه قبل و چه بعد از رویش گندم یکی از راه‌های افزایش عملکرد است.مهندس سبحانی استفاده درست و اصولی از علف‌کش‌ها را به همراه انجام روش‌های زراعی مناسب برای کاهش علف‌های هرز و توان مقاومتی گندم در مقابل آنها بسیار حائز اهمیت برشمرد.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code