موضوعات
بوشهر

سرمایه‌گذاری برای پرورش ماهی‌درقفس بوشهر

نویسنده:
استاندار بوشهر گفت: ۹۰ میلیارد تومان در اجرای طرح پرورش ماهی در قفس در سد رئیسعلی دلواری سرمایه‌گذاری می‌شود...
1394/09/30
استاندار بوشهر گفت: ۹۰ میلیارد تومان در اجرای طرح پرورش ماهی در قفس در سد رئیسعلی دلواری سرمایه‌گذاری می‌شود.
به گزارش مهر، مصطفی سالاری در نشست با معاون آموزشی و پژوهشی وزیرصنعت، معدن وتجارت با تأکید برافزایش سهم اشتغال جوامع محلی پارس جنوبی با این صنعت خاطرنشان کرد: تحقق این مهم و افزایش اشتغال نیروهای مناطق پیرامونی پارس جنوبی جز با آموزش میسر نمی‌شود.
استاندارگفت: اکنون طرح پرورش ماهی درقفس درسد مخزنی رئیسعلی دلواری تایید شده وبه‌زودی اجرا می‌شود.
وی با اشاره به این‌که بیش از۹۰ میلیارد تومان دراجرای طرح پرورش ماهی درقفس درسد رئیسعلی دلواری سرمایه‌گذاری می‌شود بیان کرد: در اجرای این طرح که۶۰ میلیارد تومان آن ازطریق تسهیلات صندوق سرمایه‌گذاری تامین می‌شود تحول مهمی درحوزه تولید، اقتصاد واشتغال ایجاد می‌کند.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code