موضوعات
بوشهر

رونق بنادر تجاری بوشهر

نویسنده:
بنادر تجاری شهرستان‌های دشتی و تنگستان توسعه می‌یابد...
1396/09/01
 بنادر تجاری شهرستان‌های دشتی و تنگستان توسعه می‌یابد.
نماینده شهرستان‌های دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی در تشریح این خبر به فارس گفت: بنادر محمد عامری، بوالخیر و لاور ساحلی به ععنوان بندرهای تجاری این 2 شهرستان توسعه می‌یابند.
سید کمال الدین شهریاری افزود: این بنادر همواره بیشترین مبادلات تجاری را در شهرستان‌های دشتی و تنگستان داشته‌اند ولی برای افزایش این مبادلات نیازمند توسعه امکانات و تجهیزات هستند.
وی با اشاره به اینکه مطالعات توسعه این بنادرآغاز شده است، افزود: در نخستین اقدام درتلاشیم تا مالکیت این بنادربه سازمان بنادر و دریانوردی واگذار شود تا بتوان طرح‌های توسعه این 3 بندر را دنبال کرد.
شهریاری اضافه کرد: ایجاد مسیردسترسی به کانال، ایجاد بارانداز و احداث پهلوگیر ازجمله طرح‌های توسعه‌ای است که درکنارلایروبی این اسکله‌ها دردستورکارخواهد بود تا برای شناورهای تجاری حداقل 2 هزار تنی مناسب سازی شود.
وی همچنین با اشاره به پایان یافتن لایروبی اسکله بندرلاورساحلی با اعتبار 5/2 میلیارد تومان افزود: دراین ارتباط لایروبی اسکله بندر محمد عامری نیزبه زودی با اعتبار حدود ۸ میلیارد تومان آغاز می‌شود.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code