موضوعات
بوشهر

رزمایش‌های تخصصی مقابله با شرایط اضطراری

نویسنده:
سرپرست ایمنی، بهداشت و محیط زیست شرکت گاز استان بوشهر از برگزاری 60 رزمایش تخصصی مقابله با شرایط اضطراری در10 شهرستان استان خبر داد...
1394/10/22
سرپرست ایمنی، بهداشت و محیط زیست شرکت گاز استان بوشهر از برگزاری 60 رزمایش تخصصی مقابله با شرایط اضطراری در10 شهرستان استان خبر داد.
مهندس بند امیری به همشهری گفت: رزمایش‌های یاد شده به 2 صورت درون سازمانی و برون سازمانی در زمینه حوادث غیر مترقبه، بلایای طبیعی، آتش سوزی و اطفای حریق برگزار شد.
وی با بیان این‌که آموزش مواجهه با بحران برای کنترل سوانح ناخواسته ازاصلی‌ترین مباحثی است که درحفظ سلامت عمومی جامعه مطرح است بررعایت هرچه بیشتر مسایل ایمنی و زیست‌ محیطی تأکید کرد.
امیری افزود: این رزمایش‌ها به منظور تمرین و مرور اقدامات لازم برای مقابله با شرایط اضطراری و بحرانی در دستور کار قرار دارد.
وی برگزاری مستمر این رزمایش‌ها را فرصتی برای براورد میزان کمبودها ونیازهای آموزشی، نیروی انسانی وتجهیزات، شناسایی نقاط ضعف و قوت در همه حوزه‌‌های تخصصی، روش‌های مدیریت بحران و ارزیابی میزان آمادگی کارکنان برشمرد.
امیری یادآورشد: اطمینان ازآماده به کاربودن وسایل وتجهیزات اطفای حریق، افزایش توان عملیاتی وقدرت تصمیم‌گیری کارکنان درشرایط اضطراری و نیزهماهنگی بیشترمیان واحدها درشرایط اضطراری ازاهدافی است که دربرگزاری این رزمایش‌ها دنبال می‌شده است.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code