موضوعات
بوشهر

درمان پروستات با روش مولکولی در بوشهر

نویسنده:
با استفاده از روش مولکولی هدفمند سرطان پیشرفته پروستات در مرکز تحقیقات هسته‌ای خلیج‌ فارس بوشهر درمان می‌شود...
1396/07/19
با استفاده از روش مولکولی هدفمند سرطان پیشرفته پروستات در مرکز تحقیقات هسته‌ای خلیج‌ فارس بوشهر درمان می‌شود.
به گزارش ایرنا، رئیس مرکزتحقیقات هسته‌ای خلیج‌ فارس بوشهرگفت: با هماهنگی وهمکاری سازمان انرژی اتمی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بخش پزشکی هسته‌‌ای بُن آلمان و استادان بخش سرطان ‌شناسی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بکارگیری مقدماتی روش‌های درمانی مولکولی هدفمند با پذیرش بیماران نیازمند بطور منظم و برنامه‌ریزی ‌شده آغاز شد.
پروفسور مجید اسدی اظهارکرد: دراین روش نوین درمانی که ترانوستیک نام دارد فرایند درمانی و نحوه عملکرد بر سلول‌ها هدفمند و قابل رصد است به شکلی که داروی تزریق شده برای درمان تنها برسلول‌های سرطانی تاثیر دارد و سلول‌های سالم را برخلاف روش‌های شیمی درمانی از بین نمی‌برد و عوارض کمتری دارد.
وی اضافه کرد: این روش‌ نوین درمانی تنها درچند کشور پیشرفته دنیا و با هزینه ‌بیش از30میلیون تومان برای هر دوره درمانی که شامل چهار دوره است بکار گرفته می‌شود.
اسدی در ارتباط با هزینه‌های روش درمانی مولکولی هدفمند در ایران گفت: در ایران اکنون فقط در بوشهر درمان بیماران با این روش با همکاری و همدلی سازمان‌های مرتبط با هزینه‌ای معادل یک‌ دهم هزینه‌ در کشورهای خارجی قابل انجام است.
وی بیان کرد: تومورهای پیشرفته پروستات در حدود 20 درصد و تومور‌های غددی عصبی بیش از 40 درصد زیرگروه سرطان‌های مختلف بدن مانند دستگاه گوارش، لوزالمعده، ریه، مغز و فوق کلیه را شامل می‌‌شود.
اسدی یادآور شد: با توجه به گسترش بیماری‌‌های سرطانی و نیاز مبرم به استفاده از روش‌های نوین درمانی امیدواریم در دیگر مناطق کشور نیز برای این موارد اقدام شود.
وی با اشاره به مراجعه 80 درصدی بیماران خارج از استان برای تشخیص بیماری و درمان به استان بوشهر افزود: درنیمه نخست امسال 200 بیمار از مناطق مختلف کشور و کشورهای همسایه در مرکز ید درمانی و رادیو نوکلوئید بوشهر وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر درمان شدند.
اسدی، درمان بیماران با سرطان‌های مقاوم به ید و رادیواکتیو برای نخستین بار در خاورمیانه، سرطان‌های تمایزیافته تیروید، درمان با ام. آی. بی. جی برای بعضی از تومورهای کودکان، سرطان‌های پیشرفته غددی عصبی، درمان سرطان پیشرفته پروستات، روماتسیم پیشرفته مفاصل، بیماری پرکاری تیروید با مواد رادیواکتیو و سرطان متاستازی استخوان با مواد رادیو اکتیو ازجمله مواردی است که در مرکز تحقیقات هسته‌‌ای خلیج‌فارس بوشهر با موفقیت انجام‌ شده است.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code