موضوعات
بوشهر

حمایت همه جانبه از بخش سلامت

نویسنده:
بخشدار بخش بوشکان در استان بوشهر گفت: حمایت همه جانبه مردم، شوراها، نیروی انتظامی و معتمدین محلی از بخش سلامت یک وظیفه محسوب می‌شود و با مشارکت و همکاری‌های بین بخشی می‌توان به اهداف نظام سلامت دست پیدا کرد...
1394/09/30
بخشدار بخش بوشکان در استان بوشهر گفت: حمایت همه جانبه مردم، شوراها، نیروی انتظامی و معتمدین محلی از بخش سلامت یک وظیفه محسوب می‌شود و با مشارکت و همکاری‌های بین بخشی می‌توان به اهداف نظام سلامت دست پیدا کرد.
به گزارش همشهری سید کاظم موسوی در بازدید از مراکز بهداشتی درمانی بوشکان افزود: ارایه خدمات عمومی از وظایف اصلی دولت می‌باشد و بخش بهداشت و درمان نیز از خدمات اولویت‌دار دولت است که در این زمینه خدمات بسیار خوبی در این بخش توسط دولت و با تلاش و همکاری دلسوزانه مسئولین استانی و شهرستانی در سطوح مختلف انجام شده است.
وی با اشاره به این‌که مردم منطقه باید انتظاراتشان از بخش بهداشت و درمان بر اساس تجهیزات و امکانات موجود باشد اضافه کرد: پیگیری مصوبات و تأکید بر تأمین اعتبار برای اجرای مصوبات شورای سلامت از خواسته‌های مردم است.
رییس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتستان نیز گفت: انتظار داریم با اجرای بسته‌های طرح تحول سلامت دربخش بهداشت شاهد ارتقا و توسعه بیشترجامعه و سلامتی مردم باشیم.
دکترعلیرضا حاجیونی افزود: حمایت ومشارکت اجتماعی از طرح‌های بهداشتی و درمانی یکی از ملاک‌های جامعه موفق است و پشتیبانی بخش سلامت در گروه مشارکت‌های بین بخشی است.
وی ادامه داد: براساس دستور رئیس دانشگاه علوم پزشکی، خانه‌های بهداشت ومراکز بهداشتی - درمانی بخش بوشکان تجهیزشده و امکانات خوبی برای اقامت پزشکان دراین منطقه فراهم شده است.
دکترحاجیونی خاطرنشان کرد: دانشگاه علوم پزشکی تمام تلاش خود را به کاربسته تا امکانات وتجهیزات مطلوب بهداشتی ودرمانی را در این منطقه به منظور دسترسی بهتر و آسان مردم فراهم آورد به گونه‌ای که نیاز به ارجاع بیماران به سطوح دیگربرای گرفتن خدمات درمانی کمتر احساس شود.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code