موضوعات
بوشهر

جمع آوری تله‌های شکار پرندگان

نویسنده:
600 تله زنده گیری پرندگان درمنطقه حفاظت شده مند بوشهرجمع آوری شد...
1394/09/22
600 تله زنده گیری پرندگان درمنطقه حفاظت شده مند بوشهرجمع آوری شد. مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهربه ایسنا گفت: دراین عملیات 14 نفرازماموران و کارشناسان محیط زیست شرکت داشتند و 4 دستگاه خودرو، یک دستگاه تراکتور برای تخریب محل تله‌های زنده گیری پرنده هوبره ایجاد شده توسط شکارچیان متخلف، مورد استفاده قرارگرفت.
حسین دلشب افزود: قسمت جنوبی منطقه حفاظت شده مند در این عملیات از محل بسها به طورکامل پاکسازی شد.
وی اضافه کرد: همچنین درجریان فعالیت وگشت وکنترل نیروهای یگان حفاظت اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر تعدادی محل بس تخریب ویک قطعه هوبره به دام افتاده دراین تله‌ها نجات یافت.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code