موضوعات
بوشهر

جشنواره شعر و خاطره نویسی نماز

نویسنده:
نخستین جشنواره استانی شعر وخاطره نویسی با محوریت نماز و با همکاری نهادهای فرهنگی دراستان بوشهر برگزارمی شود...
1394/07/20
نخستین جشنواره استانی شعر وخاطره نویسی با محوریت نماز و با همکاری نهادهای فرهنگی دراستان بوشهر برگزارمی شود.
دبیرستاد اقامه نماز استان بوشهربه همشهری گفت: درفراخوان نخستین جشنواره استانی شعر و خاطره نویسی افراد 15 سال به بالا می‌توانند آثار خود را در قالب شعر و خاطره با مضامین نماز و نیایش تا پایان آبان ماه امسال از طریق پست به دبیرخانه جشنواه واقع در مدیریت ستاد اقامه نماز ارسال کنند.
خشنود افزود: مراسم اختتامیه و اهدای جوایز ارزنده آن شامل کمک هزینه سفرهای زیارتی و هدایای نقدی وغیرنقدی به برگزیدگان دراواخر آذرماه برگزار می‌شود.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code