موضوعات
بوشهر

توسعه زیرساخت‌های روستایی بوشهر

نویسنده:
زیرساخت‌های روستاهای استان بوشهر طی 2 سال اخیر توسعه یافته و این مهم باعث شده تا امیدواری روستاییان برای ماندگاری در روستاها افزایش یابد...
1394/09/22
زیرساخت‌های روستاهای استان بوشهر طی 2 سال اخیر توسعه یافته و این مهم باعث شده تا امیدواری روستاییان برای ماندگاری در روستاها افزایش یابد.
استاندار بوشهر درگفت وگو با مهر اظهار کرد: با برنامه‌ریزی صورت گرفته، طرح‌های مهمی در روستاهای استان اجرا خواهد شد.
مصطفی سالاری اضافه کرد: به‌منظور توسعه زیرساخت‌های روستایی، سال گذشته زمین چمن مصنوعی مینی‌فوتبال در همه روستاهای بالای ‌هزار نفر جمعیت استان بوشهر ساخته شد. وی ادامه داد: امسال نیز زمین چمن مصنوعی در تمامی روستاهای بالای ۵۰۰ نفر جمعیت استان بوشهر ساخته خواهد شد که نقش مهمی در توسعه ورزش درروستاها خواهد داشت. استاندار بوشهر از ساخت بوستان‌های امید در همه روستاهای استان خبر داد و بیان کرد: ایجاد زیرساخت‌ها نقش بسیار مهمی در ماندگاری در روستاها خواهد داشت.
وی افزود: در قالب طرح‌های امید که در استان بوشهر اجرا می‌شود، برنامه‌های مهمی برای توسعه نشاط و امید در روستاها داریم.

احداث ۳۰۰ بوستان روستایی
مدیرکل امور روستایی استانداری بوشهر اظهار کرد: امسال حدود ۳۰۰ بوستان روستایی در روستاهای استان احداث می‌شود. به گزارش همشهری حسین عالی نژاد با اشاره به توجه ویژه دولت به توسعه روستاها بیان کرد: کارهای بسیار خوبی در 2 سال اخیر در روستاهای استان بوشهر اجرا شده است.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code