موضوعات
بوشهر

تدوین شناسنامه اقتصاد روستایی بوشهر

نویسنده:
مدیرکل امور روستایی استانداری بوشهر از تدوین شناسنامه اقتصادی روستایی در این استان خبرداد...
1396/05/10
 مدیرکل امور روستایی استانداری بوشهر از تدوین شناسنامه اقتصادی روستایی در این استان خبرداد.
بهرام نکیسا به تسنیم گفت: برای آشنایی اعضای شوراهای اسلامی روستاها با ظرفیت اشتغال‌زایی و اقتصادی، شناسنامه اقتصادی روستایی استان بوشهر تدوین می‌شود.
وی آموزش را نخستین گام درفرایند اشتغال‌زایی دانست و اظهارکرد: با فراگیری مهارت‌های فنی وحرفه‌ای درزمینه‌های گردشگری، دامپروری، صنایع دستی، صنایع دریایی، دریانوردی، صیادی و توسعه مشاغل خانگی روستایی، روستای بدون بیکار فراهم می‌‌شود.
وی با اشاره به تهیه شناسانه اقتصادی روستایی استان بوشهر خاطرنشان کرد: تهیه شناسنامه اقتصادی روستایی کمک می‌کند تا ضمن توجه و معرفی ظرفیت‌های اقتصادی هر روستا نسبت به برنامه‌ریزی لازم برای آموزش و تربیت نیروی کار با توجه به ظرفیت هر منطقه هماهنگی و پیگیری لازم صورت بگیرد.
مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری بوشهر با بیان این‌که دوره آموزشی منتخبان جدید شوراهای اسلامی روستایی استان بوشهر برگزار می‌شود خاطرنشان کرد: برای تهیه شناسنامه اقتصادی و آشنایی منتخبان پنجمین دوره شوراهای اسلامی روستاهای استان بوشهر با قوانین و مقررات و مناسبات اداری، اجرا و امورجاری و برنامه‌ریزی عمرانی اقتصادی روستا، دوره آموزشی لازم تا پایان مرداد ماه امسال در مراکز شهرستان‌ها برگزار می‌شود.
نکیسا، توسعه زیرساخت مناطق روستایی و ایجاد اشتغال‌زایی در روستاها را یکی از جدی‌ترین اهداف رئیس جمهور و مدیریت ارشد استان بوشهر دانست و تأکید کرد: برای تحقق این مهم باید بیکاران فاقد مهارت، نسبت به فراگیری مهارت‌های فنی و حرفه‌ای اقدام کنند چراکه مهارت‌آموزی نخستین گام در فرایند اشتغال‌زایی است.
وی با بیان این‌که سرمایه‌گذاری دراستان بوشهردرتجهیزمراکزآموزش فنی وحرفه‌ای استان بوشهرشده تصریح کرد: با هدف توسعه وتجهیزمراکز آموزش فنی وحرفه‌ای سرمایه‌گذاری ارزشمندی با تدبیراستانداربوشهر انجام گرفته و روستائیان فاقد مهارت می‌توانند با استفاده ازامکانات خوابگاهی درمراکزآموزش فنی وحرفه‌ای به فراگیری مهارت اقدام کنند تا زمینه اشتغال‌زایی آنان فراهم شود.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code