موضوعات
بوشهر

تدوین اساسنامه فرهنگ شهروندی بوشهر

نویسنده:
سرپرست سازمان فرهنگی، اجتماعی، ورزشی شهرداری بوشهر از تدوین اساسنامه فرهنگ شهروندی بوشهر برای تحقق برنامه‌های فرهنگی این سازمان خبرداد...
1396/07/18
سرپرست سازمان فرهنگی، اجتماعی، ورزشی شهرداری بوشهر از تدوین اساسنامه فرهنگ شهروندی بوشهر برای تحقق برنامه‌های فرهنگی این سازمان خبرداد.
به گزارش ایسنا، فاطمه صفری‌زاده افزود: موضوع فرهنگ شهروندی در جوامع شهری حائز اهمیت ویژه‌ای است که به فراخور آن نیاز بود اساسنامه آن را تدوین کنیم.
وی بیان کرد: سازمان فرهنگی، اجتماعی، ورزشی شهرداری بوشهر برای انجام رسالت‌های فرهنگی خود برنامه‌های متنوعی را پیش بینی کرده که هر کدام از آنها در مناسبت‌های مختلفی به مرحله اجرا در خواهد آمد.
صفری‌زاده یادآور شد: در این ارتبط کار کمیته فرهنگ شهروندی در شهر بوشهر آغاز شده که نخستین مرحله فعالیت آن تدوین اساسنامه فرهنگ شهروندی بود که این مهم با موفقیت انجام شد. وی یادآور شد: اکنون مرحله اجرای این اساسنامه است که بدون شک با توجه به اهمیت آن می‌تواند کمک شایانی به ارتقا فرهنگ شهروندی در بوشهر داشته باشد.
صفری‌زاده ادامه داد: همراهی هنرمندان، نویسندگان استادان دانشگاه و دیگر اقشار جامعه در تحقق اهداف اساسانامه نقش تاثیرگذاری ایفا می‌کند.
وی گفت: شهروندی و فرهنگ شهروندی محصول تعهد و مسئول بودن عناصر مختلف جامعه است و برای تحقق آن نیازمندحرکت دو سویه هستیم و شهروندان و مسئولان برای تحقق آن باید با یکدیگر تعاملی تاثیرگذار داشته باشند. صفری‌زاده ادامه داد: نقش شهروندان و انجام تعهدات شهروندی در توسعه فرهنگ شهروندی بسیار حائز اهمیت است.
وی اظهار کرد: در این زمینه همکاری اعضای شورای شهر بوشهر، شهردار و شهروندان نیز از دیگر مولفه‌های مورد نیاز برای اجرای موفق برنامه‌های اساسنامه فرهنگ شهروندی در بوشهر به شمار می‌رود.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code