موضوعات
بوشهر

تامین کالاهای مورد نیاز پروژه‌های گازرسانی

نویسنده:
رئیس خدمات کالای شرکت گاز استان بوشهر از تامین کالاهای مورد نیاز پروژه‌های گازرسانی استان با تکیه بر توان داخلی خبر داد...
1394/09/17
رئیس خدمات کالای شرکت گاز استان بوشهر از تامین کالاهای مورد نیاز پروژه‌های گازرسانی استان با تکیه بر توان داخلی خبر داد.
محمد کشاورزی به شانا گفت: در همین راستا 6 مناقصه بزرگ تامین کالا به ارزش ریالی 200 میلیارد ریال از ابتدای سال جاری تاکنون برگزار شده است.
وی افزود: کالاهای خریداری شده ساخت داخل بوده و بر اساس استانداردهای شرکت ملی گاز خریداری شده اند.
کشاورزی ادامه داد: در همین ارتباط 400 کیلومتر لوله، 6 دستگاه ایستگاه تقلیل فشار و 47 هزار قطعه و اتصال به پیمانکاران پروژه‌های جاری شرکت تحویل داده شده است.
رئیس خدمات کالای شرکت گاز استان بوشهر با اشاره به این‌که هیچ مشکلی درخصوص تامین کالاهای مورد نیاز برای اجرای پروژه‌ها وجود ندارد بیان کرد: این کالاها قبل ازاستفاده واجرا به تایید کارشناسان بازرسی فنی شرکت رسیده و توسط آنها بررسی می‌شوند.
مهندس کشاورزی با بیان این‌که تعامل سازنده و مستمر با تولیدکنندگان و سازندگان داخلی کالا تامین مطلوب و مناسب کالاهای مورد نیاز را فراهم آورده است تصریح کرد: با حضور در نمایشگاه‌های نفت، گاز و پتروشیمی از نزدیک در جریان کیفیت کالاهای تولید شده و تعامل با این تولیدکنندگان قرار می‌گیریم.
رئیس خدمات کالای شرکت گاز استان بوشهر در انتها از برگزاری مناقصات و خرید کالاهای بیشتری تا پایان سال خبر داد.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code