موضوعات
بوشهر

بوشهر همچنان در انتظار شهردار

نویسنده:
نشست انتخاب شهردار بوشهر به سه شنبه هفته آینده موکول شد.
1396/09/14
به گزارش ایرنا، در نشست علنی شورای اسلامی شهر بوشهر کاندیداهای کسب سمت شهرداری بوشهر برنامه‌های خود را بصورت کتبی به شورا تحویل دادند تا پس از بررسی سوابق و برنامه‌های گزینه‌های پیشنهادی سه شنبه هفته آینده پیرامون آن تصمیم گیری شود.
این درحالی بود که گزینه‌های پیشنهادی شورا برای شهرداری بوشهر با هدف ارائه برنامه‌های خود بصورت شفاهی به این نشست دعوت شده بودند.
دراین نشست ازسوی چند تن ازاعضا پیشنهاد افزوده شدن گزینه‌های جدید نیزمطرح شد که مورد پذیرش دیگراعضا قرار نگرفت. همچنین دراین نشست مقرر شد که چنانچه اعضای شورا در نشست سه شنبه هفته آینده به نتیجه لازم پیرامون بررسی سوابق و برنامه‌های گزینه پیشنهای برسند در همان نشست برای انتخاب شهردار اقدام به رأی گیری کنند. شهرداری بوشهر اکنون با سرپرستی عبدالامیر قاسمی اداره می‌شود.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code