موضوعات
بوشهر

بوشهر؛ مجری طرح برتر آبفار کشور

نویسنده:
طرح آب و فاضلاب روستایی تنگستان بوشهر به عنوان طرح برتر کشور معرفی شد...
1396/06/05
 طرح آب و فاضلاب روستایی تنگستان بوشهر به عنوان طرح برتر کشور معرفی شد.
مدیر آب و فاضلاب روستایی تنگستان استان بوشهر به فارس گفت: طرح ساماندهی و هوشمندسازی منابع تامین آب و مبادی ورودی روستاهای مجتمع آبرسانی شهید عالی زنده بودی روستای محمود احمدی این شهرستان در سال 95 به عنوان طرح برتر کشور معرفی شد.
عبدالله خدادادی افزود: درقالب این طرح وضعیت آب 13روستای زیر مجموعه مجتمع آبرسانی روستای محمود احمدی با جمعیت بیش از 4 هزار و 500 نفر به طورشبانه روزی بصورت هوشمند کنترل می‌شود.
وی اضافه کرد: با فعالیت مرکزیاد شده مسئولان ذیربط درهرساعت از شبانه روزمی توانند ازطریق تلفن همراه یا سیستم رایانه متصل به اینترنت ازوضعیت پیک بار، میزان آب ورودی روستاها، هدررفت آب وسایر شاخصه‌های مربوط به شبکه مطلع شوند. خدادای، با اشاره به اهمیت طرح ساماندهی وهوشمندسازی منابع تامین آب روستاهای مجتمع آبرسانی شهید عالی زنده بودی روستای محمود احمدی اظهارکرد: درقالب این طرح چنانچه مصرف مشترکان روستاها فراتر از حد پیش بینی باشد براساس اطلاعاتی که از مرکز پایش کسب می‌کنیم دلیل مصرف آب بالای مشترکان مشخص می‌شود. وی گفت: در برخی از روستاها می‌توان با استفاده از مرکز پایش و مدیریت مصرف وضعیت هدررفت آن را بطور دقیق اندازه گیری کرد که میزان بالای مصرف به دلیل فرسودگی شبکه یا خرابی کنتورهای مشترکان است.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code