موضوعات
بوشهر

حمل‌و‌نقل

برازجان محصور در ترافیک

نویسنده: علیرضا برازجانی/ بوشهر- خبرنگارهمشهری
نبود برنامه جامع ترافیکی و اجرا نشدن طرح ساماندهی مسافربرهای شخصی مسیرهای برازجان به دالکی- آبپخش- سعدآباد و سایر شهرهای اقماری اطراف برازجان گره ترافیک درهسته مرکزی این شهر را کورترکرده است...
1394/09/02
نبود برنامه جامع ترافیکی و اجرا نشدن طرح ساماندهی مسافربرهای شخصی مسیرهای برازجان به دالکی- آبپخش- سعدآباد و سایر شهرهای اقماری اطراف برازجان گره ترافیک درهسته مرکزی این شهر را کورترکرده است.
یکی ازمغازه داران اطراف میدان شهید چمران در گفت وگوبا همشهری بیان کرد: تجمع ماشین‌ها و رانندگان آنها دراین قسمت ازخیابان افزون برشلوغی، بی نظمی وترافیک‌های طولانی موجب درگیری فیزیکی بین افراد می‌شود. منوچهر شبرنگ می‌گوید: روزانه 20 ماشین سواری مسافربر شخصی که درمسیربرازجان ودالکی کارانتقال مسافر را انجام می‌دهند این نقطه را به صورت قراردادی بین خودشان وبدون اخذ مجوزهای قانونی به عنوان ایستگاه انتخاب کرده اند.
وی می‌افزاید: این معضل چند سال است گریبانگیرکسبه و مغازه داران این قسمت ازخیابان شده است طوری که علاوه بر ایجاد سر و صدا و مزاحمت‌های زیاد برای ما و سایر مشاغل موجود در این راسته، آرامش و آسایش روانی همه را مورد تهدید قرار داده است.
شبرنگ می‌گوید: حتی چندبار هم به صورت حضوری از آنها خواهش کردیم که مانع کسب و کارمان نشوند ولی آنان در پاسخ تنها می‌گویند که پیاده رو درمالکیت شما نیست.

پیگیری‌های بی نتیجه
این مغازه دارازپیگیری فراوان خود و سایرکسبه می‌گوید و ادامه می‌دهد: بارها در طول این چند سال به همه نهادهای مسئول مثل فرمانداری دشتستان، راهنمایی و رانندگی، نیروی انتظامی،شهرداری و شورای شهر به صورت حضوری و مکاتبه ای اقدام کرده‌ایم، ولی مسئولان مربوطه نه تنها اقدامی نکرده‌اند بلکه فقط وعده می‌دهند. شبرنگ می‌افزاید: دیدن صحنه‌های ناپسند چون تجمع و نشستن بی مورد رانندگان در راه پله پاساژ رضا و نیز پیاده رو وگاهاً‌درگیری ودعوای هرروزه با ناسزا ازماجراهای دنباله داری است که درسایه  کم‌توجهی مسئولان ظاهراً قرار نیست به زودی شاهد برچیدن آن باشیم.
این کاسب افزود: این درحالی است که حتی تابلوی توقف ممنوع هم نصب شده است ولی برخی ماموران راهنمایی و رانندگی از توقف آنان جلوگیری نمی‌کنند وبه صورت نمادین هرازچند گاهی قبض جریمه حداکثر 15هزار تومانی برای این افراد صادر می‌کنند.

انفعال در اجرای قانون
  این مغازه دار در ادامه می‌افزاید: ابتدای خردادماه امسال بنری توسط راهنمایی و رانندگی و نیز شورای اسلامی شهربرازجان درمحل این ایستگاه نصب شد مبنی برانتقال ایستگاه به کوچه شمالی کاروانسرای مشیرالملک، مصوبه ای که هرگز اجرا نشد. وی با بیان این که برای حل این موضوع نیازمند تعامل و هم افزایی دستگاه‌ها ونهادهای مسئول با هم وپایبندی به اجرا واعمال قانون هستیم می‌گوید: شوراهای اسلامی شهردالکی وهمچنین شورای شهربرازجان باید به صورت هماهنگ نسبت به استقرارایستگاه درهمان مکان مصوب یعنی کوچه شمالی کاروانسرا اقدام کنند تا هرچه زودتر شاهد رفع این مشکل باشیم.

انتقال ایستگاه
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان دشتستان در گفت وگو با همشهری با اذعان برمشکلات به وجود آمده دراین ایستگاه می‌گوید: براساس مصوبه فرمانداری دشتستان مقرر شد تا با انتقال ایستگاه مسافربرهای شخصی دالکی به کوچه شمالی کاروانسرای مشیرالملک بار ترافیکی اطراف میدان شهید چمران که عمدتاً از آن ناشی می‌شد روان تر شود و به همین دلیل هم بنری با این مضمون نصب شد ولی در ادامه مشکلاتی پیش آمد که تاکنون موفق به انجام آن نشده ایم. سرهنگ رضا موسیوند اضافه می‌کند: به دلیل این که تعداد زیادی از این افراد از همین پیشه ارتزاق می‌کنند وهمچنین این محل به هرحال محل ارتزاق آنها وکسب و درآمدشان است و منبع درآمدی دیگری ندارند اقدامی جدی که باعث انتقال به پشت دژ شود صورت نگرفته است و تنها به صدور قبوض جریمه150هزارریالی اکتفا کرده ایم که با توجه به این که نمی‌توان راننده‌ها را در روز بیشتر از یکبار جریمه کرد بازدارنده نیست. وی تصریح می‌کند:همه چیز با توسل به قوه قهریه قابل اجرا نیست و باید با فرهنگ سازی نسبت به اصلاح امور گام برداریم.

وعده تشکیل جلسه
رئیس شورای اسلامی شهر برازجان نیز درحاشیه بازدید میدانی از ایستگاه غیرمجازمسافربرهای شخصی می‌گوید: رفع مشکلات ترافیکی ازاولویت‌های مدیریت شهری است که به طورجدی دنبال تحقق آن هستیم.
مرتضی نیکجو می‌افزاید: با توجه به این که مسئول کمیسیون حمل ونقل وترافیک نیزهستم طبق برنامه ریزی‌های صورت گرفته سعی خواهیم کرد در2ماه آینده با تشکیل جلسه ودعوت ازهمه نهادهای ذی‌ربط به صورت ویژه این موضوع را در دستورکارقراربدهیم و به طور کارشناسی شده نسبت به انجام این مهم اقدام عملی کنیم.

وضعیت مبهم پایانه
پایانه مسافربری برازجان که با همه امکانات وتسهیلات رفاهی پیشرفته با سرمایه گذاری بخش خصوصی در7 هکتار و اعتبار70 میلیارد ریال ازظرفیت وامکانات برخوردارمی تواند درطرح ساماندهی وکاهش بارترافیکی در برازجان تاثیرگذار باشد اکنون حدود 5 سال است که بلا استفاده درحاشیه شهر برازجان به حال خود رها شده است.
ایستگاه خودروهای مسافربرشخصی مسیربرازجان به دالکی در خیابان یک طرفه منتهی به میدان شهید چمران(جماران سابق) قراردارد و تجمع رانندگان و توقف خودروهایشان باعث ایجاد بی نظمی، ترافیک، شلوغی و مزاحمت برای کسبه مجاور شده است.
این درحالی است که تابلوی توقف ممنوع وحمل با جرثقیل نصب شده و همچنین بنری توسط شورای شهر و راهنمایی و رانندگی برازجان مبنی برغیرمجازبودن توقف این سواری‌ها وانتقال به کوچه شمالی کاروانسرا ازسوی شورای شهر و راهنمایی و رانندگی درمحل توقف آنان نصب شده است؛ مصوبه ای که با گذشت چند ماه از نصب بنر آن اجرا نشده است.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code