موضوعات
بوشهر

بازدید 30 سفیر از سیراف

نویسنده:
به دعوت پارس جنوبی 30سفیر از کشورهای اسپانیا، فنلاند، کرواسی، بلغارستان،هند،پاکستان،چین،کره جنوبی،ترکیه،عمان فیلیپین،اندونزی و مکزیک وارد استان بوشهر و منطقه کنگان شده و از آثار تاریخی سیراف دیدن کردند...
1394/09/16
به دعوت پارس جنوبی 30سفیر از کشورهای اسپانیا، فنلاند، کرواسی، بلغارستان،هند،پاکستان،چین،کره جنوبی،ترکیه،عمان فیلیپین،اندونزی و مکزیک وارد استان بوشهر و منطقه کنگان شده و از آثار تاریخی سیراف دیدن کردند.مدیر پایگاه سیراف درباره بازدید این سفیران به همشهری گفت: سیراف از مناطقی است که قابلیت معرفی و ثبت جهانی را دارد.«اصغر هوشنگی» افزود: این سفرا به دعوت منطقه ویژه پارس جنوبی و برای دیدن منطقه به سیراف آمدند و از نزدیک با تاسیسات آبرسانی دوره ساسانی سیراف دیدن کردند.
وی تأکید کرد: قبلاً این آثار از طرف سفیر کرواسی، هند و فنلاند به عنوان یکی از عجایب دنیای باستان نام برده شده و پس از بازدید نیز سایر سفرا به عجیب بودن این آثارپرداختند.مدیر پایگاه سیراف تصریح کرد: اشیای به دست آمده ازحفاری‌های سیراف این سفرا را به شدت تحت تاثیر قرارداد به خصوص آب میوه گیری سنگی که مربوط به دوران سنگی است.هوشنگی اذعان کرد: سفیر فنلاند که برای دومین باربه سیراف می‌آمد از اسکلت‌های به دست آمده از گوردخمه‌ها و کوزه آمفورا برای سایر سفرا گفت و آنها را به دیدن موزه سیراف دعوت کرد.در ادامه بازدید این سفرا از دستکند‌ها و چاه‌های سیراف که یکی از راز‌های نامکشوف است دیدن کردند و به صحبت در مورد عظمت چاه‌ها و راز فاش نشده حفر آنها پرداختند.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code