موضوعات
بوشهر

افزایش صید میگو در بوشهر

نویسنده:
با پایان مهلت صید در آبهای بوشهر، میزان صید صورت گرفته در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود 48 درصد افزایش نشان می‌دهد...
1396/06/11
با پایان مهلت صید در آبهای بوشهر، میزان صید صورت گرفته در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود 48 درصد افزایش نشان می‌دهد.
معاون صید و بنادرماهیگیری اداره کل شیلات استان بوشهر با بیان این مطلب به ایسنا گفت: براساس آخرین آمار هزار و 482تن میگو از آبهای استان بوشهر صید شده است.
عباس آهنگر مقدم افزود: درعملیات صید میگوی امسال 8 هزار صیاد در قالب 500 فروند قایق و 450 فروند لنج درآب‌های استان بوشهر مشارکت دارند.
وی با اشاره به فعالیت 28 بندرصیادی دراستان بوشهراضافه کرد: اکنون 25 مرکز تخلیه صید میگو در استان بوشهر درنظر گرفته شده است که محصول قایق‌ها و لنج‌ها باید در این مراکز تخلیه شود.
12تا 13هزار صیاد در امر صید و صیادی در استان بوشهر فعالیت و با احتساب فروشندگان و صنایع فرآوری آبزیان و خانواده آنان بخش عظیمی از جمعیت این استان از این راه ارتزاق می‌کنند.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code