موضوعات
بوشهر

افزایش ذخیره آب پشت‌سدهای بوشهر

نویسنده:
مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه‌ای بوشهر از افزایش ذخیره آب در سدهای استان خبرداد...
1396/09/07
مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه‌ای بوشهر از افزایش ذخیره آب در سدهای استان خبرداد.
شاهپور رجایی به مهر گفت: در پی بارندگی‌های اخیر سد رئیسعلی دلواری 5 میلیون مترمکعب آبگیری کرد.
وی افزود: بیش از 85 درصد از حوزه آبریز 3 هزار و 600 کیلومتر مربعی سد رئیسعلی دلواری دراستان فارس قرار دارد که بخشی از ریزش‌های جوی درشهرستان‌های کازرون و نورآباد فارس که به روان آب تبدیل می‌شود، از راه رودخانه شاپور به مخزن سد رئیسعلی دلواری وارد می‌شود.
رجایی تصریح کرد: ذخیره سد رئیسعلی دلواری قبل از نخستین بارندگی پاییزی 115 میلیون مترمکعب بود که این میزان تا پنجشنبه هفته گذشته به 120 میلیون متر مکعب رسید.

رصد بارندگی
این مسئول با بیان این که رصد بارندگی‌های ثبت شده در ایستگاه‌های باران سنجی واقع در حوزه این سد در استان فارس به طور مستمر انجام می‌شود تصریح کرد: پیش بینی می‌شود با روان آب‌های حاصل از بارندگی که به مخزن سد می‌رسد، حجم ذخیره سد به حدود 125 میلیون متر مکعب افزایش یابد.
مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه‌ای بوشهر افزود: جریان خروجی از سد رییسعلی دلواری نیز در زمان حاضر و حتی در روزهای بارانی 7 هزار و 700 لیتر در ثانیه بود که بیشتر به نخلستان‌های شبکه آبیاری آبپخش تحویل می‌شود.
رجایی افزود: حجم کل مخزن سد رئیسعلی دلواری 695 میلیون متر مکعب است و درزمان حاضر 575 میلیون متر مکعب از حجم این سد خالی است که قابلیت ذخیره سیلاب‌های فصلی سال آبی جاری رودخانه شاپور را دارد.

پاکسازی آبگیرها
وی اضافه کرد: مشارکت فعال بهره برداران در پاکسازی آبگیرهای سد انحرافی و همراهی آنان با عوامل شرکت آب منطقه‌ای و شرکت بهره برداری از شبکه‌های آبیاری و زهکشی، امید مضاعفی را در خصوص مدیریت مشارکتی در دل‌های آنها به وجود آورده است.
رجایی افزود: هرچند تأخیر در ساخت و بهره برداری از سدهای باهوش و خائیز و نظاره از یکسو و هدررفت حجم زیادی از روان آب رودخانه اهرم از سوی دیگر، موجب رنجش خاطر و نارضایتی مردم بخش مرکزی اهرم را فراهم کرد، اما اشتیاق و تلاش آنان برای بهره برداری بهینه از سیلاب منحرف شده از سد انحرافی به کانال‌های آبیاری ستودنی است.
این مسئول ادامه داد: مشارکت فعال بهره برداران در رسوب زدایی و تخلیه آبگیرهای سد انحرافی از آشغال‌ها و جلوگیری از انسداد دریچه‌های آبگیر، حاکی از روحیه مشارکت پذیری و علاقه آنان به آب و آبیاری است.

هدایت سیلاب
رجایی گفت: باغداران منطقه در مواقع خطر و طغیانی بودن رودخانه اصلی، حضوری چشمگیر و فعال در کمک به عوامل شرکت آب منطقه‌ای و شرکت بهره برداری از شبکه‌های آبیاری و زهکشی در هدایت سیلاب به نخلستان‌ها و شبکه آبیاری دارند.
وی اضافه کرد: انتقال حجم قابل توجهی از سیلاب فصلی به درون باغ‌ها، علاوه برتامین آب مورد نیاز نخلستان‌ها، باعث تغذیه مصنوعی آبخوان اهرم و افزایش کمی و کیفی آب زیرزمینی نیزمی شود و سطح آبگیر نخیلات در مواقع سیلابی به سیستم پخش سیلاب و تغذیه آبخوان زیرزمینی تبدیل می‌شود.
رجایی اظهارکرد: سیلاب اخیر، به رودخانه خشک اهرم جان تازه‌ای بخشید و نه تنها 6 هزار لیتر در ثانیه از جریان سیلابی رودخانه اهرم به مدد سد انحرافی در کانال‌های خشک شبکه آبیاری اهرم جاری شد، بلکه حجم قابل توجهی روان آب نیز از فراز سد انحرافی عبور و چالش‌هایی برای تاسیسات زیربنایی و سکونت گاه‌های پایین دست ایجاد کرد.
وی افزود: درمواقع سیلابی، درهرساعت بطورمیانگین بالغ بر 21 هزار مترمکعب وشبانه روزحدود 500 هزارمترمکعب روان آب رودخانه به باهای اهرم هدایت می‌شود.
این مسئول بیان کرد: در سیلاب اخیر تاکنون نزدیک به یک میلیون متر مکعب روان آب حاصل از بارندگی درحوضه آبریزاهرم وارد شبکه آبیاری و زهکشی شده وآبگیری کانال‌ها با تمام ظرفیت کماکان ادامه دارد.
رجایی گفت: نکته مهم درمورد سیلاب‌های هدایت شده به باغ‌ها، نه تنها تأمین نیازآبی نخلستان‌ها و تغذیه سفره زیرزمینی است، بلکه رسوبات موجود درسیلاب به غنا وافزایش حاصلخیزی خاک کمک می‌کند.

ذخیره سازی مناسب آب
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر هم گفت: به دنبال بارندگی‌های هفته گذشته 20 میلیون مترمکعب آب در سازه‌های آبخیزداری این استان ذخیره و استحصال شد.
سهیل مهاجری افزود: شهرستان‌های جم، دشتی و دشتستان از شهرستان‌هایی بودند که بیشترین تأثیر را از بارندگی اخیر در سازه‌های آبخیزداری داشتند و سازه‌هایی که توسط منابع طبیعی در این شهرستان‌ها کار شده بود لبریز از آب شد.
وی با اشاره به کل سازه‌های کار شده توسط منابع طبیعی در استان بوشهر اضافه کرد: در مجموع طبق بررسی میدانی کارشناسان حوزه آبخیزداری، از 640 سازه آبخیز موجود در استان بیش از 75 درصد در بارندگی هفته گذشته آبگیری شدند.
این مسئول گفت: امیدواریم به دنبال استحصال آب در سازه‌های آبخیزداری استان بوشهر شاهد تغذیه سفره آب‌های زیرزمینی و افزایش تولید محصول پیرامون آن باشیم.
مهاجری با اشاره به اهمیت احداث سازه‌های آبخیزداری در استان بوشهر افزود: منابع طبیعی تنها در یک سال اخیر 30 میلیارد تومان اعتبار دراین بخش هزینه کرده است و طبق برنامه در سال جاری نیزعملیات احداث سازه‌های آبخیزداری همچنان ادامه دارد.
وی یادآورشد: پارسال بیش از 85 میلیون مترمکعب آب از طریق سازه‌های آبخیزداری استان بوشهر استحصال شد.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code