موضوعات
بوشهر

اتصال روستاهای بوشهر به اینترنت پرسرعت

نویسنده:
معاون حقوقی، امور دولت و مجلس وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از اتصال 330 روستای استان بوشهر به اینترنت پرسرعت خبر داد...
1394/09/28
معاون حقوقی، امور دولت و مجلس وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از اتصال 330 روستای استان بوشهر به اینترنت پرسرعت خبر داد.
مرتضی براری در گفت‌وگو با فارس اظهارکرد: توسعه زیرساخت‌های اینترنت و افزایش پهنای باند از رنامه‌های مهم این وزارتخانه در استان‌های مختلف است.
وی از افزایش پهنای باند در دانشگاه خلیج فارس خبر داد و گفت: این مهم در سفر به استان بوشهر بررسی شد.
معاون حقوقی، امور دولت و مجلس وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از اتصال 330 روستای استان بوشهر به اینترنت پرسرعت خبر داد و افزود: طی یک سال اخیر بیش از 135 روستای استان بوشهر از اینترنت برخوردار شدند و با برنامه‌ریزی صورت گرفته، در یک سال آینده،330 روستای دیگر استان بوشهر نیز از اینترنت پرسرعت برخوردار خواهند شد.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code