موضوعات
بوشهر

آبیاری تحت فشار در اراضی دشتی

نویسنده:
مدیرجهاد کشاورزی شهرستان دشتی بوشهر گفت: در مدت گذشته از سال جاری 411 هكتار از اراضی شهرستان دشتی با اعتبار 26میلیارد و 715 میلیون ریال مجهز به سیستم آبیاری تحت فشار شد...
1394/09/01
مدیرجهاد کشاورزی شهرستان دشتی بوشهر گفت: در مدت گذشته از سال جاری 411 هكتار از اراضی شهرستان دشتی با اعتبار 26میلیارد و 715 میلیون ریال مجهز به سیستم آبیاری تحت فشار شد.
به گزارش همشهری امرالله احمدی افزود: مزایای این طرح بالا بردن بازده آبیاری حدود 90 درصد، افزایش رشد وعملكرد محصول، استفاده بهینه ازآب موجود، كاهش هزینه های كارگری، كاهش خسارت های ناشی ازشوری خاک، سهولت درانجام عملیات زراعی، محدود شدن رشد و تكثیرعلف های هرز و تسهیل در تامین كود و مواد شیمیایی برای گیاهان است.
وی ادامه داد: کشاورزانی که دارای پروانه بهره بردای مجاز از امور آب هستند، می‌توانند از مزایای این طرح استفاده کنند.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code