موضوعات
آذربايجان شرقی

مديرعامل سازمان پارك‌ها و فضاي سبز خبر داد ‌

‌ گل‌كاري محوطه مدارس در دستور كار شهرداري تبريز

نویسنده:
مديرعامل سازمان پارك‌ها از همكاري اين سازمان با اداره آموزش و پرورش براي ايجاد فضاي سبز در محوطه مدارس داد.
1393/02/28
به گزارش شهريار «محمدحسين حسن‌زاده» با اشاره به اهميت فضاي سبز در زندگي بشري، تغيير نگرش شهروندان در مورد طبيعت را خواستار شد و عنوان كرد: ديد ما به فضاي سبز بايد مثبت و مهرورزانه باشد. شهروندان در‌توسعه فضاي سبز محيط پيرامون خود نقش بسزايي دارند.  وي از همكاري سازمان پارك‌ها با آموزش و پرورش خبر داد و افزود: مناسب‌سازي محوطه مدارس، توزيع بذرهاي درختان ‌ بين دانش‌آموزان و اقداماتي كه باعث مي‌شود دانش‌آموزان محيط مدرسه را به يك محيط پرنشاط و سبز تبديل كنند در دستور كار اين سازمان قرار گرفته و همكاري دانش‌آموزان با معلمان خود براي تبديل يك بذر به درختي تنومند در آينده شهرمان تبريز حتماً تأثير‌گذار خواهد بود.  در انتهاي مراسم هدايا و جوايزي برای قدرداني از معلمان و دانش‌آموزان ممتاز اين مدرسه به آنها اعطا‌ شد.  اين مراسم در مدرسه 13 آبان برگزار شد و جعبه‌هاي گل حاوي گل‌هاي فصلي زيبا در اين مدرسه نصب شده و در همه باغچه‌هاي آن توسط عوامل سازمان پارك‌ها گلكاري‌هاي متنوعي انجام گرفته است.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code