موضوعات
خراسان جنوبی

پارک و تردد خودرو در عابرگذر تربیت

نویسنده:
برای ارسال عکس‌های خود و همراهی با تنها روزنامه استان به کانال تلگرامی همشهری آذربایجان شرقی با لینک زیر بپیوندید: hamshahriazarbayjansharghi@
1396/06/27
عکس: کریم محمدی، مخاطب کانال همشهری

234.jpgارسال پیام اشتراک 
 
 Security code