موضوعات
آذربايجان شرقی

هنر موسیقی عاشیقی را باید با اصالت ذاتی خود اجرا کنیم

نویسنده:
سرپرست حوزه هنری آذربایجان‌ شرقی گفت: هنر موسیقی عاشیقی را باید با اصالت ذاتی خود و بدون وارد کردن هرگونه خدشه‌ای اجرا کنیم...
1396/05/21
 سرپرست حوزه هنری آذربایجان‌ شرقی گفت: هنر موسیقی عاشیقی را باید با اصالت ذاتی خود و بدون وارد کردن هرگونه خدشه‌ای اجرا کنیم. به گزارش شهریار «جواد کریم‌نژاد» با تاکید بر لزوم حمایت از هنرهای فولکلور، موسیقی عاشیقی را میراثی گرانبها در تاریخ و فرهنگ آذربایجان برشمرد. وی با موفقیت‌آمیز خواندن تلاش‌های انجام شده در این هنر در چند سال گذشته، برگزاری گردهمایی پژوهشی ماهانه عاشیقلار را سرآغازی بر احیای این هنر محبوب دانست. کریم‌نژاد با بیان اینکه امسال سطح علمی این همایش‌ها افزایش می‌‌یابد افزود: برای جلوگیری از انحرافات و جهت‌گیری‌های فنی غیراصولی در این هنر، باید هنر موسیقی عاشیقی را با اصالت ذاتی خود و بدون وارد کردن هرگونه خدشه‌ای اجرا کنیم تا برای آیندگان به طور صحیح و اصیل ثبت و ضبط شود.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code