موضوعات
آذربايجان شرقی

نقش طبيعت سالم در توسعه پايدار

نویسنده:
مديركل حفاظت محيط‌زيست استان گفت: طبيعت سالم نقش مؤثري در توسعه پايدار ايفا مي‌كند.
1393/02/07
مديركل حفاظت محيط‌زيست استان گفت: طبيعت سالم نقش مؤثري در توسعه پايدار ايفا مي‌كند.
«حميد قاسمي» به ايرنا اعلام كرد: اگر طبيعت سالم باشد انسان‌ها و انديشه‌ها سالم خواهد بود و اين منجر به توسعه پايدار مي‌شود.
وي ادامه داد: هر يك از شهروندان در قبال محيط‌زيست مسئول هستند.   قاسمي از مردم خواست با مديريت زباله‌ها و تفكيك زباله‌هاي خشك و تر و استفاده نكردن از كيسه‌هاي نايلوني هميار طبيعت باشند.
وي گفت: اهميت فرهنگسازي در مقوله حفظ محيط‌زيست و زمين پاك در كشور وظيفه ملي است كه بايد به جد به آن پرداخته شود.
ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code