موضوعات
آذربايجان شرقی

صدای همشهری

نویسنده:
021-88932308 یا 35533791.5 [ستون صدای همشهری برای نوشتن مشكلات شما آذربایجانی‌هاست، معضلاتی كه منعكس می‌شوند تا مسئولان آنها را بخوانند و در پی یافتن راه حلی برای رفع آنها برآیند. برای بازگو کردن مشکلات با ما تماس بگیرید.]
1396/05/18
  جای خالی رسانه‌ها در تبریز 2018
لطفا به بحث خبرنگاری و برنامه‌های آموزشی خبرنگاری توجه بیشتری شود، چراکه نیازمند فرهنگ‌سازی شهروندی در تبریز در آستانه 2018 هستیم و رسانه‌های حرفه‌ای در این زمینه می‌توانند موثر باشند. اما تحرک مناسبی از سوی رسانه‌های استان دیده نمی‌شود.
سجاد بالاپور – تبریز

  در پوسیده و بسته عمارت دارایی تبریز
در اصلی عمارت دارایی در خیابان جمهوری بسته است و هر چهار طاق این عمارت پوسیده و کهنه است و این در فصل تابستان و زمان حضور گردشگران بسیار چشم‌آزار است. این در نماد اقتصادی تبریز در چند دهه قبل است.
کاظم کنگری – تبریز

  ترافیک خسته‌کننده پس از بازی فوتبال در کسایی
ترافیک خسته‌کننده‌ای پس از بازی فوتبال در اتوبان شهید کسایی به وجود می‌آید و در بازی اخیر تراکتور و پیروزی این ترافیک شدیدتر بود.
امید مجیدی – تبریز

  بازار استانی کشمش تشکیل شود
کشمش ملکان در استان رتبه اول و در کشور رتبه سوم میزان تولید را دارد، اما بازار ساماندهی شده و مشخصی ندارد و می‌توان بازار ملی کشمش را تشکیل داد و کشمش با برند معتبر و با قیمت بالاتر به فروش برسد.
رضا طاهری – ملکانارسال پیام اشتراک 
 
 Security code