موضوعات
آذربايجان شرقی

دعوت از تجار ترکیه برای سرمایه‌گذاری در ارس

نویسنده:
در نشست مشترک هیأت اقتصادی آذربایجان شرقی و منطقه آزاد ارس با شورای مشترک بازرگانی ایران و ترکیه بر افزایش همکاری‌های منطقه آزاد ارس و بندر ترابوزان ترکیه تأکید شد...
1396/07/19
در نشست مشترک هیأت اقتصادی آذربایجان شرقی و منطقه آزاد ارس با شورای مشترک بازرگانی ایران و ترکیه بر افزایش همکاری‌های منطقه آزاد ارس و بندر ترابوزان ترکیه تأکید شد. به گزارش ایسنا، در این نشست مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس با تشریح موقعیت و مزیت‌های قانونی و اقتصادی منطقه آزاد ارس از تجار و سرمایه گذاران کشور ترکیه برای حضور و سرمایه گذاری در ارس دعوت کرد.
«محسن خادم عرب باغی» با تأکید بر لزوم همکاری طرفین، بر اهمیت ارتباط بندر ترابزون و منطقه آزاد ارس تأکید کرد. وی همچنین با اشاره به لزوم تسریع در این همکاری، برای رفع موانع این ارتباط اقتصادی  قول مساعد همکاری داد. براساس نتایج این دیدار و با تأکید مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس، مقرر شد کارشناسان دو طرف ظرف مدت یک ماه، موانع موجود را بررسی و روش‌هایی برای اتخاذ تصمیمات قانونی به مراجع ذی ربط دو طرف ارائه کنند.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code