موضوعات
آذربايجان شرقی

جوانان؛ سرمایه‌های‌ بی‌جایگزین

نویسنده: سعید فیروزگاه
تضعیف شخصیت جوانان، به عقب‌نشینی و منزوی شدن آنان می‌انجامد. از سوی دیگر تکریم منزلت و شخصیت، آنان را به حضور فعالانه در صحنه‌های اجتماعی هدایت می‌کند که در تعیین سرنوشت جوانان در خانواده و جامعه نقش اساسی و حیاتی دارد. اعتماد به نفس، در تقویت روحیه خودباوری، نشاط و سلامت جوانان نقش مهمی دارد...
1396/05/22
 تضعیف شخصیت جوانان، به عقب‌نشینی و منزوی شدن آنان می‌انجامد. از سوی دیگر تکریم منزلت و شخصیت، آنان را به حضور فعالانه در صحنه‌های اجتماعی هدایت می‌کند که در تعیین سرنوشت جوانان در خانواده و جامعه نقش اساسی و حیاتی دارد. اعتماد به نفس، در تقویت روحیه خودباوری، نشاط و سلامت جوانان نقش مهمی  دارد.
واگذاری مسئولیت به جوان، احترام به شخصیت و با اهمیت دانستن آنان در حضور اعضای خانواده، بستگان و دوستان و فراهم کردن آزادی معقول برای این قشر، از شیوه‌هایی است که احساس داشتن پایگاه و موقعیت اجتماعی را در ‌آنها  برمی‌انگیزاند و دیگر  نیاز نخواهند داشت تا کمبود شخصیت خود را با خزیدن به درون خود یا پیوستن به گروه‌های هنجارشکن جبران کند.
 فضای مجازی در صورت  نبود مدیریت در نحوه استفاده و آموزش‌های لازم، خانواده‌ها و مخصوصا جوانان را به تباهی می‌کشاند و لازم است با آموزش در این حوزه زمینه‌های ورود آسیب‌های نوظهور فضای مجازی در خانواده‌ها ریشه کن شود.
مهارت‌های اجتماعی و فرهنگی و ظرفیت‌های دینی و اعتقادی از عوامل ایمنی و پیشگیری از آسیب‌های حضور در این فضاست. با وجود نفوذ فرهنگ بیگانه، باید مراقب تهدیدهای جدی علیه جوانان باشیم و با عنایت به فرمایش مقام معظم رهبری مسیر حق را به آنان نشان دهیم و با آموزش‌های اعتقادی و فرهنگی جوانان را در مسیر بهره مندی از فرصت‌ها و زمینه‌های پیشرفت در‌جهان قرار دهیم.
 برخورداری از تربیت سالم در خانواده که نخستین پایگاه تربیتی است به شخص این فرصت را می‌دهد که در اجتماع موفق و محترم باشد چون خانواده محل آسایش و آرامش و آبراه کوچکی است که جوان را به اقیانوس جامعه وصل می‌کند.
خانواده‌های لجام گسیخته و متزلزل، جامعه متزلزل را به وجود می‌آورند و جامعه‌ای که در آن نشانی از خانواده‌های سالم یافت نشود، میزان طلاق روز به روز افزایش می‌یابد و به از هم پاشیدن نظام خانواده می‌انجامد. جوانان نیازهای متعدد مادی و معنوی دارند و می‌خواهند به همه یا بخشی از آن در نهاد خانواده جامه عمل بپوشانند. این نیازها را باید والدین به طرز شایسته‌ای  در درون خانواده پاسخ دهند و در تربیت دینی آنان اهتمام بیشتری کنند تا خواسته‌های معقول آنان رفع شود. مسئولان نهادهای اجتماعی و تربیتی استان در برنامه‌ریزی‌های خود باید براساس مخاطب‌شناسی و فرهنگ‌شناسی درست عمل کنند تا خواسته‌هایی را که جوان از نظام اسلامی انتظار دارد، برآورده شود.  با این کار ریشه بسیاری از کجروی‌های اخلاقی در جامعه از بین می‌رود و جوانان در جامعه به سمت پیشرفت و توسعه در مقاطع مختلف قدم می‌بردارند. جوانان سرما‌یه‌ای بی‌بدیل برای کشور محسوب می‌شوند.
سعید فیروزگاه
 فعال حوزه شهریارسال پیام اشتراک 
 
 Security code