موضوعات
آذربايجان شرقی

تبلیغ تبریز 2018، آنسوی مرز

نویسنده:
برای ارسال عکس‌های خود و همراهی با تنها روزنامه استان به کانال تلگرامی همشهری آذربایجان شرقی با لینک زیر بپیوندید: hamshahriazarbayjansharghi@
1396/06/12
عکس: حمید فرحی

 
176.jpgارسال پیام اشتراک 
 
 Security code