موضوعات
آذربايجان شرقی

آذربایجان شرقی الگویی برای مبارزه با مواد مخدر

نویسنده:
قائم‌ مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور با اشاره به این‌که اقدامات موثری در زمینه‌‌ مبارزه با مواد مخدر در آذربایجان شرقی انجام شده است، اظهار کرد: استان‌های دیگر برای مبارزه با مواد مخدر باید این استان را الگوی خود قرار دهند...
1396/06/22
قائم‌ مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور با اشاره به این‌که اقدامات موثری در زمینه‌‌ مبارزه با مواد مخدر در آذربایجان شرقی انجام شده است، اظهار کرد: استان‌های دیگر برای مبارزه با مواد مخدر باید این استان را الگوی خود قرار دهند. به گزارش ایسنا سردار «علی مویدی» در هفتمین همایش دبیران شوراهای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر سراسر کشور با اشاره به این‌که اکثر دبیران شورای مبارزه با مواد مخدر کشور برای دفاع از یک حقانیت و رویکرد تلاش کردند، افزود: در طول 4 سال اقدامات اثر‌بخش ستاد مبارزه با مواد مخدر در سراسر کشور قابل تقدیر است و ستاد مبارزه با مواد مخدر مدیریتی است که در طول سال‌ها مورد استقبال همگان قرار گرفته است.وی در تشریح اهداف این همایش با بیان این‌که ابلاغ ماموریت‌های ستاد در تمام عرصه‌های مرتبط با موادمخدر واعتیاد از جمله اهداف است، یادآور شد: تأکید بر اولویت‌های ستاد در سال‌جاری، اعلام انتظارات ستاد از شوراهای هماهنگی مبارزه با موادمخدر در استان‌ها، به‌روزرسانی سطح دانش و اطلاعات حاضران در همایش، توجه و تبیین برنامه‌های ششم توسعه و وظایف ستاد در این برنامه، ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در برنامه‌‌های آتی ستاد در عرصه قانونی و آیین‌نامه‌های اجرایی مبارزه با موادمخدر و برنامه‌ریزی برای آینده ستاد از اهداف دیگر است.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code