موضوعات
آذربایجان غربی

آذربایجان غربی - مهمانشهر زیوه

نویسنده: سعید نوری
1397/04/08
مهمانشهر زیوه، شهرکی که برای پناهندگان عراقی ساخته شده امروز  وضعیت بسیار اسفناکی دارد و ساکنین آن از حداقل امکانات رفاهی برخوردارند.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code