موضوعات
آذربایجان غربی

نقش مهم ورزش در ارتقای امنیت اجتماعی

نویسنده:
رئیس دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی خوزستان گفت: ‌دانشگاه پشتوانه‌ علمی و جامعه ورزشی پشتوانه اجتماعی خوبی برای ایجاد امنیت است. پلیس معتقد است که ارتقای امنیت اجتماعی مستلزم استفاده از این 2 ظرفیت است.
1396/06/14
به گزارش همشهری، سرهنگ «حکیم عبداللهی» در جلسه اندیشه‌ورزی با موضوع نقش ورزش در نظم و امنیت با رویکرد جرایم خشن، با اشاره به جامعه‌شناسی ورزش در حوزه فرهنگ گفت: ورزش را در سلسله مراتب علمی و فرهنگی باید مانند سایر عناصر فرهنگی از قبیل هنر و ادبیات قرار داد، چون یک فرایند اجتماعی است.
او معتقد است ورزش نقش فراوانی در جامعه‌پذیری افراد در جامعه دارد و افزود: ورزش یک ابزار کنترل اجتماعی مهم شمرده می‌شود و کارکرد ورزش در همراهی ورزشکاران با اهداف جامعه نمود پیدا می‌کند.
وی بیان کرد: علاقه‌مندان می‌توانند در حوزه مطالعاتی ویژه به موضوعاتی مانند عوامل و نهادهای تاثیرگذار بر ورزش و نشاط اجتماعی، نظم و امنیت، نقش سازمان‌ها در ایجاد نشاط اجتماعی، نقش ورزش بانوان، محلات و اوقات فراغت جوانان با رویکرد نشاط اجتماعی و امنیت، آثار شرایط جغرافیایی و مکانی در نشاط اجتماعی، استانداردهای ملی تندرستی و سلامت، آینده‌پژوهی در حوزه ورزش و نشاط اجتماعی و راهبردهای آن با رویکرد نظم و امنیت و نقش مبانی دینی در ارتقای نظم و امنیت به پژوهش بپردازند.
عبداللهی رواج ورزش در جامعه را از طریق فرهنگسازی ممکن دانست و برای این کار توجه به ورزش در سازمان‌ها و ادارات و تجهیز امکانات ورزشی را نیز خواستار شد.
در ادامه، کارشناسان حاضر در این نشست رواج ورزش در میان پرسنل و خانواده ناجا را با احداث مکان و سالن‌های مجهز و مناسب امری ضروری دانستند و با اشاره به مرز زمینی و آبی فراوانی که استان خوزستان با کشورهای همجوار دارد ورزیدگی و ایجاد روحیه و نشاط نیروهای ناجا را که حاصل ورزش مداوم و اصولی است ارزشمند و دارای اهمیت ویژه عنوان کردند.
کارشناسان در جواب این پرسش که آیا ورزش امنیت اجتماعی ایجاد می‌کند اعتقاد دارند که در جامعه ما امنیت وجود دارد، اما احساس امنیت اجتماعی از سوی افراد جامعه کمتر است. یکی از عواملی احساس نکردن امنیت اجتماعی فقر اقتصادی است و به دنبال آن آسیب‌هایی است که از طریق فقر در خانواده و جامعه ایجاد می‌شود.
آنها در ادامه به نقش رسانه در احساس امنیت اجتماعی اشاره کردند و گفتند: نوع گزارش‌های منتشر شده در برخی از رسانه‌ها باعث رواج بدبینی در جامعه شده است.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code