موضوعات
آذربایجان غربی

صدای همشهری

نویسنده:
88932308 -021 یا 32243413 [صدای همشهری برای بازتاب دادن مشكلات شما شهروندان آذربایجان غربی است. در این ستون مواردی منعكس می‌شود تا مسئولان آنها را بخوانند و در پی یافتن راه حلی برای رفع مشکلات وتامین نیازها برآیند. برای گفتن مشکلات خود با ما تماس بگیرید.]
1396/09/14
  سازماندهی سیستم نوبت دهی
از مسئولان بهداشت و درمان پیرانشهر برای تعیین پزشکان متخصص با هزینه پایین تشکر می‌کنیم و البته تقاضا داریم سیستم نوبت دهی این پزشکان سازمان دهی شود. متاسفانه نوبت دهی این پزشکان در شأن مردم نیست و در صورت ساماندهی آن به طور مسلم به طور بهتری نوبت دهی انجام می‌شود.
بایزیدی- پیرانشهرارسال پیام اشتراک 
 
 Security code