موضوعات
آذربایجان غربی

صدای همشهری

نویسنده:
021-88932308 یا 32243413 [صدای همشهری برای بازتاب دادن مشكلات شما شهروندان آذربایجان غربی است. در این ستون مواردی منعكس می‌شود تا مسئولان آنها را بخوانند و در پی یافتن راه حلی برای رفع مشکلات وتامین نیازها برآیند. برای گفتن مشکلات خود با ما تماس بگیرید.]
1396/05/18
     فشار ضعیف آب
ضعیف بودن فشار آب در شهر نقده آزار دهنده شده است. اگر برای گرفتن امتیاز حق انشعاب به شرکت آب مراجعه کنیم و پول نداشته باشیم، انشعاب نمی‌دهند. در مقابل مردم هم انتظار دارند وضعیت آبرسانی در حد مطلوبی باشد. بیشتر مردم به دلیل این مشکل از پمپ آب استفاده می‌کنند، به طور مثال طبقه دوم منزل ما بدون پمپ، آب ندارد.
محمدیاری- نقدهارسال پیام اشتراک 
 
 Security code