موضوعات
آذربایجان غربی

ساخت مسکن ویژه معلولان

نویسنده:
از ابتدای اجرای طرح مس.کن معلولان به ویژه خانواده‌های دارای 2 معلول تاکنون، 1700 مسکن ویژه در این استان ساخته شده است...
1396/08/27
از ابتدای اجرای طرح مس.کن معلولان به ویژه خانواده‌های دارای 2 معلول تاکنون، 1700 مسکن ویژه در این استان ساخته شده است به گزارش ایرنا «سعید فریور» مدیرکل بهزیستی آذربایجان غربی افزود: برای ساخت این تعداد واحد مسکونی 75 میلیارد ریال اعتبار تدارک دیده شده که بخش زیادی از این اعتبار از سوی دولت تامین شده است.
وی اضافه کرد: در حال حاضر نیز حدود 370 واحد مسکن ویژه خانواده‌های دارای یک و 2 معلول در مناطق شهری و روستایی آذربایجان غربی ساخته می‌شود که از این تعداد 89 واحد در شهرها و 282 واحد در روستاها در حال ساخت است. وی ادامه داد: از 282 واحد در حال ساخت برای خانواده‌های دارای معلول در روستاهای استان 64 واحد مربوط به خانواده‌های دارای 2 معلول و بیشتر و 218 واحد نیز برای خانواده‌های دارای یک معلول در نظر گرفته شده است.
فریور با اشاره به نگاه ویژه دولت به ساخت واحدهای مسکونی خانواده‌های دارای معلول در کشور و آذربایجان غربی، گفت: این امر یکی از اقدامات مهم در بهبود کیفیت زندگی جامعه هدف به ویژه معلولان است و امیدواریم تا بتوانیم در این خصوص موفق باشیم. وی با اشاره به مشارکت محدود خیران در این خصوص، افزود: در صدد هستیم از این مشارکت عمومی بیش از پیش بهره ببریم تا زمینه ساخت روزافزون مسکن فراهم شود. 48 هزار خانوار در آذربایجان غربی تحت پوشش بهزیستی قرار دارند که از این تعداد حدود 18 هزار خانوار مستمری دریافت می‌کنند.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code