موضوعات
آذربایجان غربی

فرهنگی

رونمایی از 3 عنوان كتاب جدید در ارومیه

نویسنده:
از 3 عنوان كتاب جدید در ارومیه رونمایی شد.
1393/12/03
به گزارش تسنیم، از كتاب‌های  «عاشیق آلی»، «یوردومون گونشی» و «شرق خالقلارینین ادبیاتی» (در 6 جلد) رونمایی شد. كتاب‌های «یوردومون گونشی» و «عاشیق آلی» كه مجموعه شعر یكی از شاعران مشهور و متوفی زمان قاجار است كه برای نخستین بار در ایران منتشر می‌شود. مجموعه كتاب‌های «شرق خالقلاریینن ادبیاتی» كه شامل ادبیات داستانی ملل شرق از جمله اعراب، پاكستان، تاجیكستان، افغانستان و هندوستان است كه در سری 11 جلدی تدوین می‌شود و 6 جلد از آن رونمایی شد. این كتاب‌ها از سوی مؤسسه انتشاراتی یاز به چاپ رسیده‌اند. كتاب‌های مذكور اثر نویسندگان پدر و پسر بهرام اسدی، احمد اسدی و دیگر نویسنده آذربایجان غربی، فریده سلیمانی است كه منتشر شده‌اند.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code