موضوعات
آذربایجان غربی

اعزام هیات تجاری استان به گرجستان

نویسنده:
مسئول امور بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی گفت: از جمله برنامه‌های پیش بینی شده برای توسعه تجارت و افزایش صادرات استان، اعزام هیات تجاری به سایر کشورها از جمله گرجستان است.
1396/06/14
«حسین محمد جانی» در گفت و گو با همشهری با اشاره به اعزام هیات تجاری به جمهوری خودمختار نخجوان افزود: از برنامه‌های پیش بینی شده حال حاضر می‌توان به اعزام هیات تجاری به کشورهای دیگر از جمله گرجستان اشاره کرد که این امر مستلزم حمایت از بخش خصوصی است تا تجار و صادرکنندگان آذربایجان غربی بتوانند بازارهای جدید را از نزدیک مشاهده کرده و کالاهای خود را به این کشورها صادر کنند.
وی با اشاره به این‌که سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی یک بخش دولتی است و با بخش واردات و صادرات به‌طور مستقل درگیر نیست، گفت: این سازمان یک سازمان تفسیرگر و بسترساز بوده و درصدد اجرای بخشی از برنامه‌ها برای بهبود توسعه و تجارت است.
مسئول امور بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی با تأکید بر این‌که این برنامه‌ها توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی به‌طور مستقل تدوین نمی‌شود، افزود: سازمان توسعه و تجارت ارائه‌دهنده این برنامه‌ها است.
محمدجانی با اشاره به این‌که یکی از بهترین کمیته‌های سطح استان آذربایجان غربی کمیته پایش تجارت خارجی است، عنوان کرد: کارگروه‌ها و شوراهای دیگر حداکثر استفاده و بهره‌مندی را از نتایج این کمیته می‌برند چراکه کمیته پایش تجارت خارجی یک نوع کمیته کارشناسی و پایه بوده و تشکیل هر ماه یک‌بار جلسات این کمیته از جمله برنامه‌های سازمان صنعت، معدن و تجارت است.
وی بیان کرد: هرگونه اتفاق و رویداد جدیدی که در حوزه تجارت خارجی استان تأثیرگذار است به‌صورت کارشناسی از طریق حضور دستگاه‌های درگیر حوزه تجارت خارجی و به ویژه صادرات بررسی و به کمیته پایش تجارت خارجی ارسال می‌شود.
محمدجانی با اشاره به این‌که از سایر برنامه‌های سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی ایجاد شرکت‌های خدمات صادراتی و شرکت‌های مدیریت صادراتی است، افزود: این شرکت‌ها یکی از ابزارهای مؤثر در صادرات هستند زیرا شامل افرادی می‌شوند که در حوزه صادرات به‌صورت تخصصی فعالیت دارند.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code