موضوعات
آذربایجان غربی

اصناف استان در دوره‌های پروانه صنفی شرکت می‌کنند

نویسنده:
رئیس اداره آموزش، پژوهش و فناوری سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجا‌ن غربی گفت: ماه گذشته قراردادی با کلیه اصناف در استان برای برگزاری دوره‌های پروانه صنفی منعقد شد.
1396/05/21
«علی حضرتی» در گفت و گو با همشهری با اشاره به اقدامات ماه گذشته اداره آموزش، پژوهش و فناوری سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گفت: نیازسنجی برنامه ریزی و هماهنگی نهایی برای برگزاری دوره‌های واحد‌های تولیدی از جمله انعقاد قرارداد برگزاری 8 دوره آموزشی با کارخانه قند میاندوآب، برنامه‌ریزی و هماهنگی برگزاری دوره آسانسور در خوی و نیز انعقاد قرارداد با شرکت شهرک‌های صنعتی استان برای برگزاری دوره‌های مصوب این شرکت و برنامه‌ریزی برای اجرا انجام شد.
رئیس اداره آموزش، پژوهش و فناوری سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌غربی گفت: تدوین سرفصل‌های آموزشی مورد نیاز اتحادیه‌ها از جمله زرگری، رستوران داری، آرایشگری، املاک و آموز‌ش‌های اتحادیه فرش از سایر برنامه‌ها بوده که برای انعقاد قراداد و اجرا تا پایان تیر انجام شده است.
وی بیان کرد: هم اکنون با شرکت شهرک‌های صنعتی برای حضور دانشجویان در قالب درس کارورزی و طی دوره‌های آموزشی این شرکت هماهنگی لازم به عمل می‌آید و گواهینامه آموزشی به دانشجویان ارائه م‍ی‌شود.
حضرتی گفت: در ماه گذشته برنامه‌ریزی برای بازدید اساتید و دانشجویان از واحدهای صنعتی و انعقاد قرارداد پژوهشی در غالب بندهای حمایتی وزارت صنعت، معدن و تجارت از ارتباط صنعت با دانشگاه انجام و اقدامات لازم به منظور ادغام مرکز علمی کاربردی صنعتی با این مرکز و برنامه‌ریزی تعیین تکلیف و نهایی سازی ادغام تا پایان ماه جاری صورت گرفت.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code