موضوعات

25‌درصد آب آشاميدني اردبيل هدر مي‌رود

نویسنده:
فرماندار اردبيل گفت: میزان 25‌درصد آب آشاميدني در شهرستان اردبيل هدر مي‌رود.
1393/03/04
فرماندار اردبيل گفت: میزان 25‌درصد آب آشاميدني در شهرستان اردبيل هدر مي‌رود. به گزارش ايرنا«‌جواد زنجاني» در جلسه شوراي آب و خاك اردبيل افزود: فرسودگي لوله‌هاي آب آشاميدني شهري اردبيل موجب هدر رفت بخش قابل توجهي از آب تصفيه شده مي‌شود كه بايد اين مسأله بررسي و با اولويت بخشي برطرف شود. وي اضافه كرد: از طرفي محدوديت منابع در كنار كاهش بارندگي‌ها موجب شده تا ذخيره آب سد يامچي از 62 ميليون مترمكعب در سال گذشته به 42 ميليون مترمكعب برسد كه اين مسأله زنگ خطر را به صدا درآورده و همه مردم از جمله كشاورزان بايد در مورد نحوه مصرف خود بازنگري كنند. فرماندار اردبيل از مديريت امور منابع آب و جهاد كشاورزي خواست تا برنامه‌هاي عملياتي به‌منظور كاهش آسيب‌هاي ناشي از كمبود آب ارائه كنند و با توجه به كاهش بارش‌ها در زمينه مهار آب‌هاي سطحي و زيرزميني تمركز بيشتري داشته باشند.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code