موضوعات
اردبیل

محرومیت زدایی از چهره شهر

نویسنده: مصطفی سعیدی سیرائی
توزیع عادلانه امکانات شهری و توجه به مناطق محروم، زمینه ساز توسعه متوازن می‌شود. توزیع عادلانه امکانات و منابع در مناطق مختلف شهری و دستیابی برابر شهروندان به امکانات، عدالت اجتماعی را در پی دارد....
1396/05/22
 توزیع عادلانه امکانات شهری و توجه به مناطق محروم، زمینه ساز توسعه متوازن می‌شود. توزیع عادلانه امکانات و منابع در مناطق مختلف شهری و دستیابی برابر شهروندان به امکانات، عدالت اجتماعی را در پی دارد. رفع نابرابری‌ها در توزیع امکانات شهری و رفاهی در مناطق مختلف و توزیع عادلانه و مناسب امکانات، اعتبارات و فعالیت‌ها عامل مهمی در توسعه متوازن شهری محسوب می‌شود. محرومیت زدایی از چهره شهر، برنامه مهم مجموعه مدیریت شهری است. نهضت عمران شهری در مناطق محروم باید به تدریج توسعه یابد و اولویت در ساما‌ن‌دهی این مناطق، زمینه سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌های مدیران شهری قرار گیرد. مدیران شهری موظفند اجرای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی، خدماتی و رفاهی در مناطق محروم و کم برخوردار را در اولویت کارها و فعالیت‌ها قرار دهند و تلاش کنند با توزیع عادلانه خدمات و امکانات در همه مناطق، برای رفع مشکلات شهروندان گام بردارند. شهروندان و مردم، خدمت صادقانه و خالصانه را تشخیص می‌دهند و در مقابل تحقق خواسته‌ها و مطالباتشان قانع و قدرشناس هستند. ما مسئولان باید با قدردانی، نسبت به انجام وظایف و خدمت رسانی کوتاهی نکنیم.
 تعامل شهرداری با شهروندان می‌تواند نتایج گره‌گشایی در اداره شهر بگذارد. توسعه و گسترش خدمات شهری، تخصیص یکسان اعتبارات عمرانی و برابر برای همه سرفصل های بودجه ای، راهکارهایی هستند که شهرداری را برای کسب درآمدهای پایدار و خدمات رسانی به شهروندان یاری می‌کند. لازمۀ رسیدن به درآمد پایدار برخورداری از زیرساخت‌های مناسب است. داشتن زیرساخت‌های مناسب می‌تواند برای شهرداری درآمد پایدار به ارمغان بیاورد. وقتی مردم از خدماتی که دریافت می‌کنند ذهنیت مثبتی داشته باشند، هنگام پرداخت عوارض شهری اثر‌گذار است.
آسیب‌های اجتماعی با سنت‌های جامعه ارتباط دارد. سیاست‌گذاران اجتماعی هر جامعه روش‌های مختلفی را در برخورد با آسیب‌های اجتماعی پیشنهاد می‌کنند. از این رو لزوم تبیین کارکردهای مهندسی فرهنگی در جوامع احساس می‌شود. این امر باید در محرومیت زدایی در نظر گرفته شود. هر‌جامعه متناسب با شرایط و فرهنگ، خود با انواع انحرافات و مشکلات رو به روست که تاثیرات مخربی بر فرآیند ترقی جامعه دارد. شناخت این عوامل می‌تواند مسیر حرکت جامعه را به سوی ترقی و تعامل هموار کند. به طوری که علاوه بر شناخت  و جلوگیری از تداوم آن‌ها، با ارائه راه حل‌هایی به سلامت جامعه کمک کند.
 وقتی با درک درست به مفهوم فرهنگ و تاثیر آن در عرصه اقتصاد و سیاست بنگریم و آسیب پذیری‌ها و تهاجمات علیه آن‌ها را در نظر بگیریم، متوجه خواهیم شد که حفظ، صیانت، ارتقا و تعالی فرهنگی نیازمند مهندسی فرهنگی است. مهندسی فرهنگی تلاشی برای تقویت اجزای اصلی فرهنگ اسلامی و ملی کشور و پاسداشت آن در برابر نفوذ و تاثیر غیرسازنده و مخرب فرهنگ غربی در پرتو چینش مناسب و تعیین جایگاه صحیح همه ابعاد و ویژگی‌های فرهنگی جامعه است. در نگاهی گذرا به عرصه فرهنگ در سطوح مختلف و حوزه‌های گوناگون، می‌بینیم فرهنگ به عنوان زیربنای جامعه انسانی بر پایه مفروضات و اصول اساسی است و ارزش‌های فردی و اجتماعی تحت تاثیر آن شکل می‌گیرد و این ارزش‌ها به هنجار اجتماعی تبدیل می‌شود و در قالب رفتار فردی و جمعی تبلور عینی می‌یابد.  همكاری مراكز مختلف به عنوان پشتوانه فكری برای ترسیم ابعاد مختلف طرح مهندسی فرهنگی و رصد جریان‌های نوظهور و بالقوه در عرصه داخلی و جهانی و اجرای دقیق نقشه مهندسی فرهنگی از سوی دستگاه‌های مختلف اجرایی، دستیابی به اهداف ترسیم شده را ممكن می‌کند.
مصطفی سعیدی سیرائی
فعال شهریارسال پیام اشتراک 
 
 Security code