موضوعات
اردبیل

توسعه رشته‌های علوم پزشکی در اردبیل

نویسنده:
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان گفت: توسعه رشته‌های علوم پزشکی در استان براساس نیاز بازار کار است.
1396/05/21
 به گزارش مهر «قدرت اخوان اکبری» تصریح کرد: تا سال ۹۲، تعداد ۲۲ رشته دانشگاهی در این دانشگاه دایر بود که در حدفاصل سال‌های ۹۲ تا ۹۵، حدود ۱۹ رشته نیز به آنها اضافه شده و هم اینک به ۴۳ رشته رسیده‌اند.  وی افزود: تعداد اعضای هیات‌علمی دانشگاه نیز از ۱۷۰ نفر تا پایان سال ۹۲ امروز به ۲۳۱ افزایش یافته است.  رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان تعداد دانشجویان مشغول به تحصیل در این دانشگاه را 3216 نفر عنوان کرد و گفت: در فاصله سال‌های ۹۲ تا ۹۵، ۴۶۹ نفر به تعداد دانشجویان اضافه شده است.  اخوان اکبری تعداد رزیدنت‌های دستیاری تخصصی بالینی در دانشگاه را نیز 5 رشته عنوان و اضافه کرد: در وضعیت فعلی ۱۰ دانشکده در سراسر استان دایر است.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code