موضوعات
اردبیل

اردبیل - باران و آبگرفتگی معابر

نویسنده: بهرام آدشیرین‌پور
1397/02/16
آب گرفتگی معابر اردبیل در هر بارش باران داستان چندین و چند ساله است که در فصول بارانی گریبانگیر مردم شهر اردبیل شده است.
عدم شیب بندی مناسب و کروم بندی صحیح کانیووها و معابر اصلی سبب این معضل شده که در طی سال ها هیچ اقدامی به برای برطرف کردنش انجام نگرفته است.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code