موضوعات
آران وبيدگل

پرداخت زكات در آران و بيدگل افزايش يافت

نویسنده:
مسئول مشاركت‌هاي مردمي كميته امداد امام خميني(ره) آران و بيدگل از افزايش 5 برابري پرداخت زكات در اين شهرستان طي سال‌جاري نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.
1392/11/30
درآمدهاي زكات اين شهرستان براي پرداخت تسهيلات به خانوارهاي زيرپوشش، تأمين جهيزيه و مخارج ازدواج، مسكن خانوارهاي زيرپوشش و معيشت خانواده‌هاي بي‌بضاعت كميته امداد امام(ره) هزينه مي‌شود.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code