موضوعات
آران وبيدگل

در نشست كارشناسان فوريت‌هاي پزشكي با رياست اورژانس 115

نقاط حادثه‌خيز درتصادفات جاده‌اي آران و بيدگل مشخص شد

نویسنده:
آران و بيدگل‌ـ خبرنگار همشهري: رياست اورژانس 115 در نشستي با كارشناسان فوريت‌هاي پزشكي به تبيين ابعاد حادثه‌خيزي چند محور جاده‌اي در كاشان و آران و بيدگل پرداخت.
1393/06/12
آران و بيدگل‌ـ خبرنگار همشهري: رياست اورژانس 115 در نشستي با كارشناسان فوريت‌هاي پزشكي به تبيين ابعاد حادثه‌خيزي چند محور جاده‌اي در كاشان و آران و بيدگل پرداخت. «محمدناظمي» در اين جلسه گفت: طي مدتي كه در مركز فوريت‌هاي پزشكي شهرستان بوده‌ام اعزام‌هايي براي سوانح و تصادفات جاده‌اي وجود داشته و بيشتر حوادث جاده‌اي در محدوده شهرستان بدين شرح بوده است: 
1‌ـ در جاده ابوزيدآباد‌ـ كاشان: وجود 2 پيچ خطرناك بين ريجن و علي‌آباد فخره باعث بروز چندين مورد واژگوني خودرو شده كه اكثراً غير‌بومي و ناآشنا به مسير جاده بوده و قبل از پيچ، از سرعت خودرو نكاسته‌اند. 
2‌ـ در جاده سفيدشهر‌ـ كاشان: وجود 2 پيچ خطرناك بعد از پمپ بنزين علي‌آباد باعث بروز تصادفات زياد و تلفات انساني بسيار شده است. 
3‌ـ در جاده نوش‌آباد‌ـ علي‌آباد: در پي آسفالت كردن اين جاده، سرعت وسايط نقليه بيشتر شده ولي وجود ديوار در كنار پيچ جاده باعث كاهش ديد رانندگان و بروز تلفات شده است. (جنب موتورخانه چاه آب)
4‌ـ در جاده يزدل‌ـ طاهرآباد: وجود پيچ خطرناك در اين جاده نيز تاكنون چندين مورد واژگوني خودرو به دنبال داشته است. 
5‌ـ در جاده مرنجاب وجود شيب تند باعث سرعت گرفتن خودروها و خروج آنان از جاده شده كه واژگوني خودرو را در پي داشته است. علاوه بر آن وجود شن‌هاي روان در كنار جاده باعث شده تا رانندگان ناآشنا بر اثر كمي غفلت گرفتار شوند. ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code